Nasjonale lunsjwebinarer om pasient- og pårørendeopplæring

Delta i sanntid, eller se webinarene i etterkant her. Neste webinar kommer i 2023. 
Har du forslag til tema?

Webinar om digitale gruppetilbud - hva sier forskningen?

André Vågan, seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH), presenterte foreløpige resultater fra sin kunnskapsoppsummering om bruk av digitale løsninger i lærings- og mestringstilbud.

Se dette lunsjwebinar i opptak - mestring.no

 

Webinar om tillit i helsetjenesten 

Stein Conradsen, førsteamanuensis ved institutt for pedagogikk, Høgskulen i Volda,  kan du høre i webinaret sendt den 21. september. Utgangspunktet for foredraget var hans doktorgradsarbeid, som ble avrundet i fjor. Under tittelen Helserisiko og all slags elendighet snakket Conradsen om sammenhengen mellom pasienters kunnskap og tillit til helsepersonell og hvordan pasientopplæringen kan utformes for å imøtekomme utfordringer i denne sammenheng.
I webinaret kunne man svare på refleksjonsspørsmål. Svarene kan du se her.

Klikk og start video - ( opptaket er tilgjengelig i 60 dager og det tar litt tid å laste inn )av forelesningen (webinaret starter etter ca. 4 min, så spol fram). Du kan også laste ned forelesningen som pdf.

Stein Conradsen foreleser

Bilde : Stein Condradsen på skjermen i  webinaret.

Hvem står for webinarene

Redaksjonen for disse lunsjwebinarene springer ut av et kommunikasjonsnettverk initiert av Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse, NK LMH. Redaksjonen har med en representant i fra hver helseregion. Har du ønsker eller forslag til foredragsholdere eller tema, send oss et forslag!

Klinisk kommunikasjon

29 januar 2023

Det er en stor fordel for både pasient og fagperson at dialogen i pasientmøtet har en klar struktur. Derfor er flere metoder utviklet for dette.