Regional konferanse om opplæring av pasienter og pårørende

Pandemien har hindret oss i å møtes fysisk samtidig som pandemien har pushet oss til å utvikle digital pasient- og pårørendeopplæring.

Vi har gleden av å invitere ledere og fagfolk i spesialisthelsetjenesten til en fysisk møteplass for pasient- og pårørendeopplæring.

Når

1. og 2. desember

Hva

Aktuelle tema er helsekompetanse, digital opplæring, retningslinje som styringsverktøy og oppfølging av kartleggingen av lærings- og mestringstjenestene

Arrangør: Sykehuset Innlandet HF og Sykehuset Sørlandet HF sammen med Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-øst

Påmeldingen åpnes 1. oktober

Påmeldingen åpnes 1. oktober