Regional konferanse om opplæring av pasienter og pårørende

Vi har gleden av å invitere spesialisthelsetjenesten til et fysisk møte om pasient- og pårørendeopplæring.

- Hvordan kan vi sammen jobbe for å fremme faglig kvalitet, bedre digitale løsninger og styrke forankring av pasient- og pårørendeopplæring i helseforetakene?

Når og hvor

1. og 2. desember 2021
Hamar - Hotell Scandic Hamar 

Hvem møtes

Fagpersoner, ledere, fagdirektører, brukerrepresentanter og forskere som er opptatt av pasient- og pårørendeopplæring.

Arrangør: Sykehuset Innlandet HF og Sykehuset Sørlandet HF sammen med Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-øst

Påmelding  - frist 8. november

Vi møtes på Hamar og besøker Domkirkeruinene under glasstaket. Foto: Anette Strømsbo Gjørv
Vi møtes på Hamar og besøker Domkirkeruinene under glasstaket. Foto: Anette Strømsbo Gjørv