Regional konferanse om opplæring av pasienter og pårørende

T E M A 

- Hvordan kan vi sammen jobbe for å fremme faglig kvalitet, bedre digitale løsninger og styrke forankring av pasient- og pårørendeopplæring i helseforetakene?

Neste regionale konferanse blir i oktober 2022 i Vestre Viken.

innhold fra konferansen

Overordnet retningslinje for pasient- og pårørendeopplæring presentert

Fagdirektør ved Sørlandet sykehus er glad for at foretaksledelsen har vedtatt den nye retningslinjen og sier dette vil gi retning til hovedoppgaven pasient- og pårørendeopplæring

Les mer og se filmen

Prehabilitering gir økte gevinster

Erfaringer fra spennende arbeid på AHUS 

mer kommer

Felles nettløsning som verktøy i opplæring av pasienter og pårørende

Vibeke Herikstad inviterte konferansedeltakerne fra de ulike helseforetakene i Helse Sør-Øst til å være med å dele opplæringsmateriell til pasienter og pårørende i felles nettløsning.

Se Herikstads innlegg med prioriterte tiltak fram mot 2024 her.

Stort engasjement under Verdenskafeen, resultatene skal analyseres og deles.
Stort engasjement under Verdenskafeen, resultatene skal analyseres og deles.

Konferansen ble arrangert av Sykehuset Innlandet HF og Sykehuset Sørlandet HF sammen med Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst.