Regional konferanse for pasient- og pårørendeopplæring Drammen 2022

Program og hotell

To spennende dager med viktige tema -  meld deg på allerede nå og sikre deg plass. Se innhold i de to dagene, klikk på knappene onsdag eller torsdag.  Det blir kulturelle opplevelser og felles middag onsdag.

Program kl. 10.00 - 17.00  (med forbehold om endringer)

 • Velkommen til konferansen ved leder Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring 
 • Velkommen til Vestre Viken ved fagdirektør 
 • "Styrke pasienters og pårørendes helsekompetanse og involvering", Regional utviklingsplan 2040, Helse Sør-Øst ved HSØ RHF
 • Nytt innsatsområde i regional utviklingsplan 2040, muligheter og samarbeid, Regionalt brukerutvalg HSØ
 • eHelseløsninger for mestring og kommunikasjon, Avdeling for digital helseforskning, Oslo universitetssykehus HF 
 • Avansert hjemmesykehus, opplæring og involvering av pasienter og pårørende, Avdeling for blodsykdommer, Oslo Universitetssykehus HF
 • Minoritetshelse, kultursensitivitet og pasient- og pårørendeopplæring, Vestre Viken HF
 • Kurs for foreldre til barn med funksjonsnedsettelser ved bruk av tolk, Oslo universitetssykehus HF
 • Kunnskapsbaserte anbefalinger i digitale løsninger, Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse 

Dagen avsluttes med felles middag.

Se påmeldingsskjema for priser og valgmuligheter.

Kl. 09.00  - 15.00  (med forbehold om endringer)

 • Velkommen ved leder Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring 
 • Pårørendeopplæring 
 • Barn som pårørende, Barns Beste
 • Opplæringspakke for pårørende innen psykisk helse, Vestre Viken HF
 • Psykoedukative grupper for barn, Vestre Viken HF 
 • Hvordan kan vi sammen styrke pårørendeopplæring i helseforetakene?
 • Helsekompetanse og pasient- og pårørendeopplæring - hva nå?

 

 

Hotellet ligger sentralt i Drammen sentrum.

Scandic Ambassadeur Drammen 

Ansvarlig for konferansen i fellesskap: 

 • Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst 
 • Vestre Viken helseforetak og
 • Regionalt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF