Regional konferanse for pasient- og pårørendeopplæring Drammen 2022

Program

Dag 1

Onsdag 26. oktober

Sted: Drammen sentrum.  Scandic Ambassadeur Drammen

Program kl. 10.00 - 17.00  (med forbehold om endringer)

 • Velkommen til konferansen ved Tore Neset leder Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring 
 • Velkommen til Vestre Viken ved Ulrich Spreng fagdirektør, Vestre Viken

 • "Styrke pasienters og pårørendes helsekompetanse og involvering", Regional utviklingsplan 2040, Helse Sør-Øst ved HSØ RHF
 • Nytt innsatsområde i regional utviklingsplan 2040, muligheter og samarbeid, ved Lilli-Ann Stensdal, Regionalt brukerutvalg HSØ

 • Digitale løsninger for mestring av stress, smerter og vektstabilisering etter vektnedgang ved Elin Børøsund Seksjonsleder Forskning og Utdanning, Avdeling for digital helseforskning, Oslo universitetssykehus

 • Avansert hjemmesykehus, opplæring og involvering av pasienter og pårørende, Venche Sandvik Ulriksen Kreftsykepleier, Avdeling for blodsykdommer, Rikshospitalet/Oslo Universitetssykehus

 • Migrasjonshelse. Hvem snakker vi om og hvorfor må vi snakke om dette? ved Solveig Helene Midtvedt Spesialrådgiver,Lærings- og mestringssenteret, Vestre Viken og Nastaran Samavat, Erfaringsformidler/sykepleier, Vestre Viken

 • Bruk av tolk i gruppetilbud - for foreldre til barn med funksjonsnedsettelser ved Absera Teshome Koricho Rådgiver, Lærings- og mestringssenteret – barn og unge | Barne- og ungdomsklinikken Oslo universitetssykehus

 • Digital opplæring i grupper – en forskningssoppsummering ved André Vågan, seniorforsker, Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NKLMH)

Dagen består også av et kulturelt innslag og avsluttes med felles middag.

Dag 2

Torsdag 27. oktober

Kl. 09.00  - 15.00  (med forbehold om endringer)

 • Velkommen til en ny dag
 • Pårørendearbeidet ved Jacqueline Sæby Seniorrådgiver, Helsedirektoratet 

 • Fra forskning til forbedring - erfaringer med å implementere et systematisk pårørendesamarbeid i klinikk for psykisk helse og rus ved Mia Iversen, Spesialrådgiver i Fou-avdelingen Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken 

 • Familiesykepleie - Avklaring ved kronisk sykdom ved Anne Sorknæs, familiesykepleier, Svendborg sykehus, Syd-Fyn, Danmark 

 • Barn som pårørende-arbeidet i spesialisthelsetjenesten ved Eivind Thorsen, spesialrådgiver, BarnsBeste Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende 

 • «Du er ikke den eneste», ved Kari Lund, Spesialkonsulent Lærings- og mestringssenteret, Vestre Viken

 • Hvordan kan vi sammen styrke pårørendeopplæringen ?  Gruppearbeid

 • Helsekompetanse og pasient- og pårørendeopplæring - hva nå?

Vel hjem!

Sted: Hotellet ligger sentralt i Drammen sentrum.  Scandic Ambassadeur Drammen 

Konferansen arrangeres av

 • Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst 
 • Vestre Viken helseforetak og
 • Regionalt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF