Webinar 25 mars 2022

Hold av tiden til nytt webinar om Omvendt læringsdesign i pasient- og pårørendeopplæring!

Webinar 25 mars 2022

Regionalt kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring ønsker velkommen til webinar. Webinaret er for deg som ønsker å øke kompetansen i planlegging og bruk av digitale metoder i opplæring ved å bruke læringsdesign.

Tid:
Fredag 25.mars 2022 kl. 08:30 -10:00

Påmelding: informasjon kommer

Sted:
Whereby. Du vil få tilsendt lenke ved påmelding

Deltakere:
Helsepersonell og brukerrepresentanter med en rolle i opplæring
Begrenset antall plasser (90)

Webinaret legger opp til at du deltar aktivt. For at det skal bli vellykket trenger vi alles bidrag, læringslyst og interesse. Vi ønsker at du etter webinaret har fått faglig inspirasjon og konkrete ressurser for å styrke pasient- og pårørendeopplæring ved eget helseforetak.

Program:

08:15 - 08:30

Rommet er åpent.

Ta med egen kaffe og koble deg på.  

08:30 -08:35             

Velkommen

ved Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring Helse Sør-Øst

08:35 - 09:15         

Omvendt læringsdesign i digital pasient- og pårørendeopplæring

Nina Bjerketveit Ødegaard, læringsdesigner, DIGIN, OsloMet og Anette Eie, spesialrådgiver Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring

    • Baklengs planlegging av læring 
    • Pedagogiske prinsipper og muligheter i omvendt læring
    • Eksempler på læringsaktiviteter

09:15 -09:25

Pause

09:25- 10:00          

Omvendt læringsdesign i digital pasient- og pårørendeopplæring forts.

Innspill på webinaret

Med forbehold om endringer i programmet

Gjør deg gjerne kjent med disse sidene i forkant av webinaret