Podkastepisode

Hva er helsekompetanse?

Ny episode i SyktFrisk med tema helsekompetanse lanseres under den digitale pasientsikkerhetskonferansen i  Helse Sør-Øst på "hva er viktig for deg-dagen" 9. juni 2021.

Pasient- og pårørendeopplæring bidrar til økt pasientsikkerhet og kvalitet ved å fremme helsekompetanse, god helsekommunikasjon og brukermedvirkning.

I forbindelse med pasientsikkerhetskonferansen " Sammen om forbedring" i Helse Sør-Øst 9. juni 2021 lanserer Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring en ny podkastepisode i SyktFrisk, og bidrar med foredrag på film. Tema i podkastepisoden er Helsekompetanse og pasientsikkerhet. Gjesten er Wasim Zahid, overlege ved Drammen Sykehus, Vestre Viken. 

Hva er viktig for deg - dagen er også i dag. I episoden forteller Wasim Zahid hva som skjedde da han stilte dette spørsmålet til en av sine pasienter og hva han selv lærte av det.

Helsekompetanse er svært viktig, for jo mer du vet og forstår om tilstanden din, desto bedre kan du følge opp, og da øker sjansen for at det går bedre med behandlingen.
Wasim Zahid, overlege

Lytt til episoden Hva er helsekompetanse? i SyktFrisk. Lytt gjerne i Podcaster eller Spotify.

Les mer om pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 

Les også Mange strever med å forstå helseinformasjon

Webinar 17. november utsatt

26 oktober 2021

Regionalt kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring inviterer til webinar. Nytt tidspunkt kommer snart

Digitalt kurs for pasienter med Diabetes 1

03 juni 2021

I kurset deler pasienter sine erfaringer. Målet er at det skal motivere andre med Diabetes 1 til å lære seg karbohydrattelling - en viktig teknikk for å få jevnt blodsukker.