Pasient- og pårørendeopplæring i fokus

Regional konferanse på Hamar samlet 60 deltakere fra hele Helse Sør-Øst.

Hva er helsekompetanse?

09 juni 2021

Helsepersonell skal bidra til å øke helsekompetansen i befolkningen. Lytt til overlege Wasim Zahids erfaringer og møte med dette nye begrepet.