Pasient- og pårørendeopplæring i fokus

Regional konferanse på Hamar samlet 60 deltakere fra hele Helse Sør-Øst.