Nå kan du gi innspill til Regional utviklingsplan 2040

Helsekompetanse er et begrep vi begynner å kjenne og i planen er dette temaet belyst mer enn før. Pasient- og pårørendeopplæring blir en forutsetning for å få til økt helsekompetanse.