Nå kan du gi innspill til Regional utviklingsplan 2040

Helsekompetanse er et begrep vi begynner å kjenne og i planen er dette temaet belyst mer enn før. Pasient- og pårørendeopplæring blir en forutsetning for å få til økt helsekompetanse.

Hva er helsekompetanse?

09 juni 2021

Helsepersonell skal bidra til å øke helsekompetansen i befolkningen. Lytt til overlege Wasim Zahids erfaringer og møte med dette nye begrepet.