Nasjonale lunsjwebinarer om pasient- og pårørendeopplæring

Delta i sanntid, eller se webinarene i etterkant her. Neste webinar kommer i 2023. 
Har du forslag til tema?

Webinar om digitale gruppetilbud - hva sier forskningen?

André Vågan, seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH), presenterte foreløpige resultater fra sin kunnskapsoppsummering om bruk av digitale løsninger i lærings- og mestringstilbud.

Se dette lunsjwebinar i opptak - mestring.no

 

Webinar om tillit i helsetjenesten 

Stein Conradsen, førsteamanuensis ved institutt for pedagogikk, Høgskulen i Volda,  kan du høre i webinaret sendt den 21. september. Utgangspunktet for foredraget var hans doktorgradsarbeid, som ble avrundet i fjor. Under tittelen Helserisiko og all slags elendighet snakket Conradsen om sammenhengen mellom pasienters kunnskap og tillit til helsepersonell og hvordan pasientopplæringen kan utformes for å imøtekomme utfordringer i denne sammenheng.
I webinaret kunne man svare på refleksjonsspørsmål. Svarene kan du se her.

Klikk og start video - ( opptaket er tilgjengelig i 60 dager og det tar litt tid å laste inn )av forelesningen (webinaret starter etter ca. 4 min, så spol fram). Du kan også laste ned forelesningen som pdf.

Stein Conradsen foreleser

Bilde: Stein Kondradsen på skjermen i  webinaret.

Hvem står for webinarene

Redaksjonen for disse lunsjwebinarene springer ut av et kommunikasjonsnettverk initiert av Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse, NK LMH. Redaksjonen har med en representant i fra hver helseregion. Har du ønsker eller forslag til foredragsholdere eller tema, send oss et forslag!