Ny ressursside kan hjelpe deg i gang med digital opplæring

Utviklingsarbeidet har vært heldigitalt og nå kan helsepersonell ta ressursen i bruk.

Hensikten med ressurssiden er å bidra til økt bruk av digitale læringsformer i pasient- og pårørendeopplæring, dele erfaringsbasert kunnskap, motivere og støtte helsepersonell i å holde digitale kurs. 

Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst har utviklet ressurssiden sammen med 

  • Vestre Viken
  • Sørlandet Sykehus
  • Oslo universitetssykehus
  • Sykehuset Vestfold
Vi ønsker at ressurssiden kan være til hjelp for helsepersonell som skal planlegge, gjennomføre og evaluere pasient- og pårørendeopplæring i digitale løsninger.

 

Hele arbeidsgruppen møttes digitalt, her ser du dem i et skjermbilde fra PC

Utvikling av ressurssiden har vært et heldigitalt samarbeidsprosjekt hvor arbeidsgruppen har jobbet via Min side på rkppo.no og hatt møter i både Whereby ( bildet) og Join digitale møterom.


Utviklingsarbeidet følger opp mål i Regional delstrategi for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring, Helse Sør-Øst, som vil øke bruken av digitale læringsformer til opplæring av pasienter og pårørende. Arbeidet følger også opp Nasjonal helse- og sykehusplan som viser til at pasient- og pårørendeopplæring er viktig for å styrke helsekompetansen, og at helsetjenesten i større grad bør ta i bruk ny teknologi og nye læringsformer.

Ledernettverket for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst har bidratt med innspill underveis, og ressursen har vært på høring med innspill fra ansatte i klinikk, Lærings- og mestringssentra og ledere.

Det er en nyttig og inspirerende side som gjør at terskelen for å sette i gang med digitale kurs ikke ligger for høyt, selv for en med liten selvtillit innen digital kompetanse.

Kursleder

 

Her finner du ressurssiden