Finn ut mer om oss

RK PPO

Regional kompetansetjeneste for pasient - og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst er lokalisert ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Kompetansetjenesten har 3,6 årsverk.

Ansatte

Tore Neset, portrettfoto
Tore Neset

Leder

Anette Eie
Anette Eie
Spesialrådgiver

Anette Strømsbo Gjørv
Anette Strømsbo Gjørv
Webredaktør, rådgiver teknologistøttet læring

Eline Heggernes Alvestad
Eline Heggernes Alvestad
Konsulent

Formål

Kompetansetjenesten skal styrke arbeidet med pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst. Tjenesten skal støtte sykehusene med anbefalinger om beste praksis basert på oppdatert forskning, praksiserfaringer og brukerkunnskap.

Målgruppen er ledere og fagpersoner i spesialisthelsetjenesten

Samarbeid som arbeidsform

Vi jobber sammen med sykehusene om fagutvikling, forbedringsarbeid og kunnskapsbasert praksis gjennom prosesser og prosjekter på tvers av foretak. Arbeidsformen skal bidra til at utviklingsarbeidet er forankret i lokale behov i tråd med nasjonale og regionale føringer.

Innsatsområder

Aktuelle innsatsområder:

 1. Styring og ledelse av pasient- og pårørendeopplæring
 2. Helsekompetanse
 3. Helsekommunikasjon og helsepedagogikk
 4. Samvalg
 5. Digital opplæring

Vår kompetanse 

Vi har kompetanse innen disse områdene

 • Pasient- og pårørendeopplæring
 • Pårørendearbeid
 • Helsekompetanse
 • Helsekommunikasjon og helsepedagogikk
 • Brukermedvirkning og samvalg
 • Helsefremmende arbeid og sosialt arbeid
 • Strategisk ledelse og organisasjonsutvikling
 • Prosjekt og prosessledelse
 • Kvalitets- og forbedringsarbeid
 • Samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjeneste
 • Digital læring, foto og lyd

Våre nettverk

Mye av vårt arbeid foregår i nettverk. Se våre nettverk