Finn ut mer om oss

RK PPO

Regional kompetansetjeneste for pasient - og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst er lokalisert ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Kompetansetjenesten har 3,6 årsverk.

Ansatte


Tore Neset

Leder


Signegun Romedal
Spesialrådgiver


Anette Eie
Spesialrådgiver


Anette Strømsbo Gjørv
Webredaktør, rådgiver teknologistøttet læring

Formål

Kompetansetjenesten skal styrke arbeidet med pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst. Tjenesten skal støtte sykehusene med anbefalinger om beste praksis basert på oppdatert forskning, praksiserfaringer og brukerkunnskap.

Målgruppen er ledere og fagpersoner i spesialisthelsetjenesten

Aktuelle innsatsområder

I 2021-2022 vil kompetansetjenesten arbeide med følge innsatsområder:

 1. Kunnskapsgrunnlag
 2. Styring og ledelse
 3. Kvalitet og pasientsikkerhet
 4. Helsekommunikasjon
 5. Digital opplæring
 6. Organisasjonsutvikling
 7. Pasientforløp

Vår kompetanse 

Vi har kompetanse innen disse områdene

 • Pasient – og pårørendeopplæring
 • Pårørendearbeid, voksne, barn og ungdom
 • Helsekommunikasjon og helsepedagogikk
 • Brukermedvirkning og samvalg
 • Helsefremmende arbeid og sosialt arbeid
 • Strategisk ledelse og organisasjonsutvikling
 • Prosjekt-, prosess og endringsledelse
 • Kvalitets- og forbedringsarbeid
 • Samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjeneste
 • Digital læring, foto og lyd

Vi jobber i team og samarbeider med ulike aktører i helseforetak i Helse Sør-Øst.

Våre nettverk

Mye av vårt arbeid foregår i nettverk. Se våre nettverk