Vi arbeider gjennom

Nettverk

Her er våre nettverk

Ledernettverk for pasient- og pårørendeopplæring

Ledernettverket er en arena for ledelse og utvikling av fagområdet pasient- og pårørendeopplæring. Nettverket retter seg mot ledere av lærings- og mestringssentra, ledere for helsekommunikasjon eller tilsvarende funksjon. Nettverket jobber blant annet for økt styring og organisering, økt kompetanseheving av helsepersonell, økt samvalg og økt digital opplæring. RK PPO leder nettverket.

Regionalt fagnettverk for pasient- og pårørendeopplæring 

Fagnettverket er en arena for fagutvikling, kompetanseheving og erfaringsdeling på tvers av helseforetak. Nettverket ble fornyet i 2021, og vil bli styrket ytterligere med digitale og fysiske møter.

Tema vil være aktuelle for individuell, gruppebasert, skriftlig og digital pasient- og pårørendeopplæring. Deltagerne representerer eget sykehus, og bringer videre kompetanse og retning til lokalt arbeid

Nordisk nettverk

Nettverk med medlemmer som arbeider med læring og mestring på et regionalt overordnet faglig og strategisk nivå i Norge, Danmark og Sverige.  Det er etablert en gruppe med en kontaktperson fra hvert land, som har ansvar for informasjonsflyten i sitt land. Hvert land/region inviterer sine deltakere til nettverksmøte på bakgrunn av tematikken og fokuset i neste møte.

Nordisk nettverk skal bidra til en styrket kunnskapsbasert praksis og dele erfaring og idéer omkring strategisk arbeid og forankring av lærings- og mestringskonseptet i de respektive land. RK PPO er kontaktpunkt for nettverket i Norge.

Årlig konferanse

Hvert år arrangerer kompetansetjenesten en regional konferanse om pasient- og pårørendeopplæring i samarbeid med helseforetak. I 2022 arrangeres konferansen i Drammen 26. og 27. oktober, i samarbeid med Vestre Viken helseforetak.

Vår årlige fagkonferanse ble i flere år arrangert på Fevik ved Grimstad som alltid bød på sol og fellesbilde av deltakere fra spesialisthelsetjeneste og kommune.
Vår årlige fagkonferanse ble i flere år arrangert på Fevik ved Grimstad som alltid bød på sol og fellesbilde av deltakere fra spesialisthelsetjeneste og kommune.