Vi arbeider gjennom

Nettverk

Her er våre nettverk

Ledernettverk for pasient- og pårørendeopplæring

Ledernettverket er en arena for ledelse og utvikling av fagområdet pasient- og pårørendeopplæring. Nettverket retter seg mot ledere av lærings- og mestringssentra, ledere for helsekommunikasjon eller tilsvarende funksjon. Nettverket har siste år vært engasjert i tema som digital opplæring, retningslinjer, kartlegging av lærings- og mestringstjenesten blant annet. RK PPO leder nettverket.

Fagnettverk helsekommunikasjon

Fagnettverket er en arena for fagfolk som arbeider med helsepedagogikk. Nettverket skal bidra til styrket kompetanse i helsepedagogikk og erfaringsdeling, og samordning i og mellom sykehusene i arbeidet med helsepedagogikk.

Nordisk nettverk

Dette er et nettverk med medlemmer som arbeider med læring og mestring på et regionalt overordnet faglig og strategisk nivå i Norge, Danmark og Sverige.  Det er etablert en gruppe med en kontaktperson fra hvert land, som har ansvar for informasjonsflyten i sitt land. Hvert land/region inviterer sine deltakere til nettverksmøte på bakgrunn av tematikken og fokuset i neste møte.

Nordisk nettverk skal bidra til en styrket kunnskapsbasert praksis og dele erfaring og idéer omkring strategisk arbeid og forankring av lærings- og mestringskonseptet i de respektive land. RK PPO er kontaktpunkt for nettverket i Norge.

Årlig konferanse

Fevikkonferansen har vært en årlig møteplass for fagfolk som arbeider med opplæring av pasienter og pårørende og brukere av kommunale lærings- og mestringstjenester. Konferansen har i mange år vært arrangert på Fevik, i Agder fylke. En digital møteplass er aktuelt i 2021.

Årlig nettverkskonferanse på Fevik har alltid bydd på sol og fellesbilde.
Årlig nettverkskonferanse på Fevik har alltid bydd på sol og fellesbilde.