Regional konferanse om pasient- og pårørendeopplæring

Hold av datoene nå

18. og 19. oktober 2023 i Oslo-området

Siste artikler

Klinisk kommunikasjon

29 januar 2023

Det er en stor fordel for både pasient og fagperson at dialogen i pasientmøtet har en klar struktur. Derfor er flere metoder utviklet for dette.

Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring

Sammen om pasienters og pårørendes helsekompetanse