Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring

Opplæring av pasienter og pårørende er en av sykehusenes hovedoppgaver

Artikler