Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring

Opplæring av pasienter og pårørende er en av sykehusenes hovedoppgaver

Årets regionale konferanse blir 26. og 27. oktober 2022 i Drammen.

Artikler

Hva er helsekompetanse?

09 juni 2021

Helsepersonell skal bidra til å øke helsekompetansen i befolkningen. Lytt til overlege Wasim Zahids erfaringer og møte med dette nye begrepet.

Digitalt kurs for pasienter med Diabetes 1

03 juni 2021

I kurset deler pasienter sine erfaringer. Målet er at det skal motivere andre med Diabetes 1 til å lære seg karbohydrattelling - en viktig teknikk for å få jevnt blodsukker.

Mannen min og jeg fikk tilbud om opplæring - kan anbefales!

07 februar 2021

- Dette kurset ble så viktig for meg, og veldig flott å kunne ta kurset sammen med mannen min, forteller Liv. - Vi tilbyr kurs til pasienter og pårørende, det er en naturlig del av behandlingen hos oss, sier øyelege Anne Linn Vatne Jacobsen.