Pasient- og pårørendeopplæring i fokus på

Regional konferanse 2023

18. og 19. oktober, Scandic Helsfyr Oslo

Pris kr 2600,-  for hele konferansen inkl overnatting, se påmeldingsskjema for flere priser.

Artikler

Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring

Sammen om pasienters og pårørendes helsekompetanse