Pasient- og pårørendeopplæring i fokus på

Regional konferanse 2023

18. og 19. oktober, Scandic Helsfyr Oslo

Siste artikler

Dette er Teach Back

14 mars 2023

Lær den enkle Teach Back-metoden av Ingun og Hildeunn - se opptak fra webinaret 14. mars.

Klinisk kommunikasjon

29 januar 2023

Det er en stor fordel for både pasient og fagperson at dialogen i pasientmøtet har en klar struktur. Derfor er flere metoder utviklet for dette.

Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring

Sammen om pasienters og pårørendes helsekompetanse