26. og 27. oktober | Drammen

Regional konferanse for pasient- og pårørendeopplæring

Helsekompetanse og involvering - Regional utviklingsplan
Det utadvendte sykehus
Minoritetshelse
Pårørendeopplæring
Barn som pårørende
Pårørende og psykisk helse

Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring

Opplæring av pasienter og pårørende er en av sykehusenes hovedoppgaver