Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring

Sammen om pasienters og pårørendes helsekompetanse

26. og 27. oktober | Drammen

Regional konferanse for pasient- og pårørendeopplæring

Helsekompetanse og involvering - Regional utviklingsplan | Det utadvendte sykehus | Minoritetshelse | Pårørendeopplæring | Barn som pårørende | Pårørende og psykisk helse