Hva lærte vi på regional konferanse?

Det lønner seg å inkludere familien

Vestre Viken har forsket på hva som skjer når vi jobber systematisk med pårørende. Anne Dichmann Sorknæs fra Danmark har tatt doktorgrad på familiefokuserte samtaler og deler noen funn her.

Mia Iversen, Spesialrådgiver i Fou-avdelingen Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken  viste fram egne nettsider som de har rettet mot pårørende til pasienter  Disse nettsidene kan du åpne her

Hva er en familiegruppe? Se video om familiegruppe fra Vestre Viken

 

Anne Dichmann Sorknæs foran sin presentasjon på lerret på veggenAnne Dichmann Sorknæs,  universitetslektor og forskningssykepleier fra Svendborg sykehus, Danmark snakket at vi må huske at "Sygdom rammer ikke kun den syge, men hele familien". 

Ved å inkludere familiene styrker vi helsa til både pårørende og den syke.

Dette sier pårørende etter implementering av familiesamtaler i klinikker i Danmark

 • Her kommer man et ”spadestik” dybere
 • Disse samtaler er ikke som hos en psykolog, hvor man skal
  ”fikses” – her lytter I bare, og så får vi talt os frem til løsninger
 •  ”I er min ”livline”
 • "Jeg er sikker på, at det sparer udgifter på længere sigt” (søn)
 • ”Det har sat nogle nye tanker i gang”
 • ”Her er det OK at blive ked af det. Vi vil jo gerne beskytte vores
  børn, og sammen med dem skal det jo ikke bare være trist”
 • "Her kan vi tale om svære ting, også om døden

SyktBra Webinarer, mai og juni

15 april 2024

Invitasjon til to webinarer basert på beste pasient- og pårørendetiltak i to av våre sykehus i Helse Sør-Øst. Disse ble nominert til SyktBra prisen i fjor. Nå gir de webinar for å fortelle mer