Hva lærte vi på konferansen?

Hva skjer med pårørendearbeidet

Jaqueline Sæby i Helsedirektoratet viser mål og tiltak i pårørendestrategien.

Klinisk kommunikasjon

29 januar 2023

Det er en stor fordel for både pasient og fagperson at dialogen i pasientmøtet har en klar struktur. Derfor er flere metoder utviklet for dette.