Regional konferanse - hva lærte vi?

Digital løsning for mestring av stress

Dette er et digitalt hjelpemiddel for flere enn pasienter og pårørende. Seksjonsleder ved Oslo universitetssykehus Elin Børøsund jobber med utvikling til daglig og sier at slike digitale hjelpemidler også kan være er en forlengelse av helsetjenesten.

Elin Børøsund er ansatt som seksjonsleder ved Oslo universtitetssykehus og jobber med utvikling av og  forsker på digitale hjelpemidler for pasienter og pårørende.

StressProffen er ett eksempel på et digitalt verktøy som forskningen sier at virker!

 

Les mer på  Avdeling for Digital Helseforskning (digitalhealth.no)