Ny studie om helsekompetanse

Helsekompetanse i pasient- og pårørendeopplæring

Helsepersonell og ledere rapporterer et behov for økt kunnskap om hvordan de kan tilpasse opplæringen til pasienter og pårørendes helsekompetanse. Det er også behov for en innsats innenfor organisatorisk helsekompetanse. En ny studie om helsekompetanse i pasient- og pårørendeopplæring er publisert i sykepleien forskning.

Pasient-, bruker- og pårørendeopplæring er viktig for å styrke helsekompetansen slik at pasienter og pårørende kan lykkes med å mestre egen helsetilstand 

fra Strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen 2019- 2023
Helse- og omsorgsdepartementet


Hva vil dette bety for helse- og sosialfaglig personell i praksis? Og hvordan reflekterer helsepersonell og ledere over betydningen av helsekompetanse i pasient- og pårørendeopplæring?

Helsekompetanse i pasient- og pårørendeopplæring var derfor tema for den årlige regionale konferansen om pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst i desember 2021. Med utgangspunkt i innmeldte behov fra helseforetakene, arbeidet deltakerne sammen om å relatere helsekompetanse til ulike innsatser i pasient- og pårørendeopplæring.

Helsekompetanse og dens betydning

Innspill og refleksjoner ble delt om hvilken betydning personers helsekompetanse har for pasientsikkerheten, og hvordan helsepersonell kan legge til rette for pasient- og pårørendeopplæring som tar hensyn til ulik helsekompetanse hos personer med minoritetsbakgrunn. Deltakerne reflekterte videre over hvordan helsepersonell kan ta hensyn til personers helsekompetanse i digital pasient- og pårørendeopplæring, i samvalgsprosesser og i helsekommunikasjon.

Analyseverksted under arbeidet med artikkelen om helsekompetanse

Analyseverksted under arbeidet med artikkelen som nå er publisert i sykepleien.

Seks hovedtema

Helsepersonell og ledere oppgir som betydningsfulle for helsekompetanse i pasient- og pårørendeopplæring; helsepersonells kompetanse, pasienter og pårørendes kompetanse og preferanser, interaksjon mellom helsepersonell og pasienter og deres pårørende, ressurser og rammer, samhandling og samarbeid, og konsekvenser av helsekompetanse. Resultatene fra deltakernes refleksjoner er blitt til en kvalitativ studie publisert i Sykepleien Forskning.

Samarbeid mellom helsetjeneste og akademia

Artikkelen er et resultat av et spennende samarbeid mellom akademia og helsetjenesten, og vi håper artikkelen gir nyttig innsikt og bidrar til viktig fagutvikling innenfor pasient- og pårørendeopplæring.

Forfattere er Hanne Søberg Finbråten ved Høgskolen Innlandet, Christine Borge Råheim ved Lovisenberg Diakonale Sykehus/ Universitetet i Oslo, Signegun Romedal ved BarnsBeste - Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende og Anette Eie ved Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst.

De fire forfatterne av artikkelen

Vi håper at artikkelen er med på å klargjøre ulike forståelser og sammenhenger mellom helsekompetanse og den lovpålagte hovedoppgaven pasient- og pårørendeopplæring i spesialisthelsetjenesten

Anette Eie, spesialrådgiver ved Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst.

Les hele artikkelen i sykepleien forskning

SyktBra Webinarer, mai og juni

15 april 2024

Invitasjon til to webinarer basert på beste pasient- og pårørendetiltak i to av våre sykehus i Helse Sør-Øst. Disse ble nominert til SyktBra prisen i fjor. Nå gir de webinar for å fortelle mer