SyktFrisk er nå blitt verktøy på Helsenorge

Den offentlige helsekanalen Helsenorge har en rekke verktøy for befolkningen på sine nettsider.

Hånd holde mobil, skjermen viser SyktFrisk på Helsenorge

Illustrasjon: Helsenorge/Mostphotos

Nå er også podkasten SyktFrisk lagt til, slik at folk som søker om diagnose og mestring på helsenorge.no kan finne fram til podkasten og lytte til helseinformasjon. 

SyktFrisk sin redaksjon som består av ansatte i Oslo universitetssykehus og Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst er glade for at SyktFrisk med dette kan nå bredere ut, og finnes der folk søker om helseinformasjon.

Se Verktøy - Helsenorge

Dette er Teach Back

14 mars 2023

Lær den enkle Teach Back-metoden av Ingun og Hildeunn - se opptak fra webinaret 14. mars.