Åpent for alle

Dette er Teach Back

Dette er Teach Back

Ingun Benno Petterson og Hildegunn Edløy Holstvoll, spesialrådgivere ved Sørlandet sykehus underviser om Teach Back.
Webinaret ble sendt 14. mars og kan nå sees igjen og deles 

Les om Teach Back

Webinarer som dette arrangeres av en tverrgående redaksjon i Norge. Redaksjonen har medlemmer fra kommune, helseforetak og kompetansetjenester. Blant annet Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst og Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse.

Neste webinar er 24. mai og vil handle om forskning på virking av Frisklivstilbud .

SyktBra Webinarer

15 april 2024

Følg to webinarer om beste pasient- og pårørendetiltak i to av våre sykehus i Helse Sør-Øst. Tiltakene ble nominert til SyktBra prisen i fjor. Det første kan du se i opptak, det andre settes opp til høsten.