Delta i dag 8 mai

SyktBra Webinarer, mai og juni

Vi inviterer til to webinarer basert på beste pasient- og pårørendetiltak i to av våre sykehus i Helse Sør-Øst. Disse ble nominert til SyktBra prisen i fjor. Nå holdes to webinarer der de kan fortelle mer og du kan stille spørsmål.

I 2023 delte vi ut SyktBra-prisen for første gang. Nå sprer vi kunnskap fra to av de nominerte våren 2024

Delta og lær mer, still spørsmål til foredragsholderne.  Følg webinarer her

8. mai kl. 11.30 - 12.15

Banner spisemot

 

SPISEMOT

SpiseMOT er en nettressurs utviklet av fagfolk ved Intensivseksjonen ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Vestfold .Pasienter og pårørende kan nå bruke samme nettressurs, spisemot.no, for å øke sin helsekompetanse om spiseforstyrrelser. Målet er at dette øker kvaliteten på behandlingen.  

Psykologspesialist Unni Kvalsvik og enhentsleder Liv Rognerud og sykepleier som bruker nettressursen vil fortelle om nettressursen spisemot.no, og du kan stille spørsmål.

 

4. juni kl. 11.30 - 12.15

Bilde av Solveig, Hege og Liv

Tema:

Å kunne snakke på sitt hjertespråk 

Gå inn i webinaret her

Hør om erfaringer fra et digitalt lærings- og mestringskurs med tolk. Kurset ble holdt på to lokasjoner, Vestre Viken og Diakonhjemmet med digital overføring mellom kursrommene i sanntid.

Dette var et revma-kurs for minoritetsspråklige.

Disse fagpersonene deler erfaringer og svarer på spørsmål fra deg

  • Hege Larsen, sykepleier revmatologisk avdeling i Drammen 
  • Solveig Helene Midtvedt Spesialrådgiver, spesialfysioterapeut, Likeverdige helsetjenester i Vestre Viken og
  • Liv Rognerud Eriksson, fagsykepleier Diakonhjemmet Sykehus i Oslo.