SyktBra Webinarer

Lær fra to webinarer om beste pasient- og pårørendetiltak i to av våre sykehus i Helse Sør-Øst. Tiltakene ble nominert til SyktBra prisen i fjor. Det første kan du se i opptak, det andre settes opp til høsten.

I 2023 delte vi ut SyktBra-prisen for første gang. Nå sprer vi kunnskap fra to av de nominerte våren 2024

Se webinaret fra 8. mai:

SPISEMOT

SpiseMOT er en nettressurs utviklet av fagfolk ved Intensivseksjonen ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Vestfold .Pasienter og pårørende kan nå bruke samme nettressurs, spisemot.no, for å øke sin helsekompetanse om spiseforstyrrelser. Målet er at dette øker kvaliteten på behandlingen.  

Psykologspesialist Unni Kvalsvik og enhentsleder Liv Rognerud og sykepleier som bruker nettressursen vil forteller i webinaret om nettressursen spisemot.no

 

Tema:

Å kunne snakke på sitt hjertespråk 

dato settes opp høst 2024 tidspunkt kl. 11.30 - 12.15

Bilde av Solveig, Hege og Liv

 

Hør om erfaringer fra et digitalt lærings- og mestringskurs med tolk. Kurset ble holdt på to lokasjoner, Vestre Viken og Diakonhjemmet med digital overføring mellom kursrommene i sanntid.

Dette var et revma-kurs for minoritetsspråklige.

Disse fagpersonene deler erfaringer og svarer på spørsmål fra deg

  • Hege Larsen, sykepleier revmatologisk avdeling i Drammen 
  • Solveig Helene Midtvedt Spesialrådgiver, spesialfysioterapeut, Likeverdige helsetjenester i Vestre Viken og
  • Liv Rognerud Eriksson, fagsykepleier Diakonhjemmet Sykehus i Oslo.