Dette kan du oppnå med Teach Back

Hvordan kan du sikre at pasienter og pårørende oppfatter og forstår informasjonen du gir?

Teach Back er en konkret, effektiv og enkel metode som kan benyttes for å sikre at pasienten har oppfattet og forstår informasjonen som gis og at helsepersonell har oppfattet pasienten riktig.

Dette kan du oppnå ved å bruke Teach Back

  • pasienter forstår og husker informasjon som er gitt
  • helsepersonell kvalitetssikrer sin egen forståelse
  • pasientsikkerheten øker når kommunikasjonen er effektiv

Vi anbefaler at du med Teach Back fokuserer på hvordan du som fagperson formidler og forklarer, ikke på hvor godt pasienten forstår. Det er pedagogisk og klokt å flytte oppmerksomheten fra å teste pasientens hukommelse, til å fokusere på hvor godt du har forklart deg og i hvor stor grad du har gjort informasjonen forståelig.

Når du sammenfatter med egne ord hva pasienten har fortalt deg, får pasienten anledning til å korrigere, gi tilleggsinformasjon eller bekrefte, og du sikrer at din egen forståelse er riktig.

Slik gjør du
Be pasienten med jevne mellomrom å fortelle hva dere har snakket om eller vise hva dere har øvet på. Om ikke pasienten kan gjenfortelle eller vise, forklar igjen, og kanskje på en annen måte.

Eksempler

«Jeg vil være sikker på at jeg har forklart meg på en forståelig måte, derfor vil jeg at du gjenforteller ….»«Om du skal fortelle for partneren din, hva vi har pratet om i dag, hva skulle du fortelle da?»«Om du skulle forklare meg, hvordan du skal følge opp behandlingen, hva ville du da si?»«Jeg vil gjerne at du gjenforteller hva legen sa på visitten i dag. Du har fått mye informasjon på kort tid, så jeg vil bare forsikre meg om at du har fått med deg viktig informasjon…»

Etter at pasienten har gjenfortalt med egne ord hva han har forstått av informasjonen han har fått, kan du stille et nytt spørsmål om hvordan dette passer inn i hans daglige rutiner og når han kommer hjem.

Eksempel

«Du må ta medisinen en halvtime før frokost, hvordan vil det passe inn i din morgenrutine?»

Mer om Teach Back
Ressursside med presentasjon, oppgaver og filmer