Utforskende kommunikasjonsferdigheter

I klinisk kommunikasjon er ferdigheter avgjørende. Lær deg å utforske for å kommunisere bedre.

Måten vi som fagpersoner kommuniserer på er avgjørende for at vi kan forstå pasienten og for at pasienten kan få mulighet til å reflektere og få ny innsikt.

Hva er utforskende ferdigheter?

Det er en kombinasjon av hvordan du

stiller spørsmål (klikk og øv)
aktivt lytter  klikk for å øve
speiler ( prøv her)
bekrefter  (finn ut mer)

For å tilegne deg ferdighetene må du øve, følg lenkene over og tren!

Figur med fire sirkler som tangerer hverandre - en for hver utforskende ferdighet
Illustrasjon: rkppo

Kilde: Eide og Eide (2007): Kommunikasjon i relasjoner. Samhandling, konfliktløsning, etikk. Gyldendal Akademisk