Øvelser som skaper trygghet

I digitale kurs er det viktig å skape en trygg og behagelig atmosfære slik at deltakerne velger å være aktive og bedre kan lære av hverandre.

Bruke Icebreakers
Icebreakers er øvelser for å skape trygghet i starten av digitale kurs.

Icebreakers kan skape en uformell arena for deltakere og ledere til å bli kjent og by på seg selv. Gjennom øvelsene får deltakerne også mulighet til å gjøre seg kjent med det digitale verktøyet og hvordan man gjør seg hørbar og synlig. Ofte fører slike øvelser til at noen forteller noe morsomt som letter på stemningen. (Etter en slik runde opplever de fleste at det å snakke i det digitale rommet fungerer greit). Dette kan ofte gjøre det lettere å spørre spørsmål eller dele erfaringer gjennom hele kurset. Kurslederne kan også lettere bruke eksempler som er relevante for deltakerne gjennom kurset.

Velg icebreakers som er tilpasset deltakerne. Det er lurt å bruke spørsmål som er enkle å tenke seg fram til og som ikke krever et veldig personlig svar. Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset i Vestfold har testet ut:

 • Fortell om en ting du liker å gjøre
 • Fortell om noe du er takknemlig for
 • Hvis du skulle lage et slagord for livet ditt, hva ville det da være?
  (Eksempel: Spis, drikk og vær glad. Ut på tur aldri sur. En dag om gangen.)

Andre eksempler:

 • Hva var det beste som skjedde med deg den siste uken?
 • Hvilken del av din daglige rutine liker du mest?
 • Hvis du kunne velge din alder for alltid, hvilken alder vil du velge og hvorfor?
 • Hvis du kunne spist favorittmaten din nå, hva ville det være?
 • Hvis du kunne lære noen nye ferdigheter, hva ville det være?
 • Hvis du kunne bo hvor som helst på denne planeten, og ta med deg alt du elsker, hvor vil du velge å bo?

Icebreakers kan for eksempel brukes midtveis i kurset etter lunsj, som oppvarming før en erfaringsutveksling, som innledning til mestringsforedrag, eller som åpning av andre kursdag. Det viktigste med øvelsene er at alle får mulighet til å delta, men bare om de ønsker det. Kursdeltakerne bør få informasjon i forkant av øvelsen om muligheten til å avstå om de ikke ønsker å si noe. Noen reserverer seg ved hjelp av chatte- melding.

Øvelsen kan ledes ved å begynne med seg selv som eksempel og la de som vil ta ordet i etterkant. Noen grupper kan da bli fristet til først og fremst å chatte svarene fremfor å ta ordet. Å la ordet være «fritt» er ofte ikke så enkelt når deltakerne ikke kjenner hverandre. Øvelsen kan også ledes ved å spørre en og en deltaker. Det kan gjøre det lettere å styre hvem som snakker, men kan oppleves litt mer direkte for deltakerne.

Lykke til med bruk av icebreakers!