Hold på oppmerksomheten

Bedre læring med bedre PowerPoint?

Mange av oss forbereder og planlegger undervisning ved å bruke PowerPoint.

Men glemmer vi mottaker?
Er vi mest opptatt av hva vi vil si og alt vi må ha med?

Eksempel: Ett lysbilde i undervisningen

Lysbildet under er fra diabetesundervisning for foreldre til barn med diabetes som foregår i grupper.
Nå skal dette lysbildet brukes i digitalt kurs.

Spør deg selv

  1. Hva ønsker vi å oppnå med dette lysbildet?
  2. Hva vil mottaker sitte igjen med?
  3. Hvilken læring ønsker vi skal føre til endring hos deltakerne?

Fra ett lysbilde til tre lysbilder

Vi har innsett at lysbildet over er vårt manus, veldig teksttung, har liten skrift , mange ulike skrifttyper og ingen elementer å "henge" informasjonen på, bortsett fra understrek som gjør at vi lurer på om teksten kan klikkes på, eller betyr det at teksten er ekstra viktig?

Vi vet at opplæring digitalt foregår på ulike skjermer, kanskje til og med på telefon. Derfor må vi bruke større skrift og mindre innhold på hvert lysbilde.

Vi har forsøkt å svare på de tre spørsmålene over og bestemmer oss for å dele opp innholdet slik 


 

 

Nå får mottaker litt og litt og forholde seg til og ikke all informasjon på en gang. Samtidig vil du snakke på 3 lysbilder sammenlignet med ett tidligere, det skjer mer på skjermen for mottakeren.

VI har valgt bilder som viser noen som gleder seg over mat. Vi ønsker at deltakerne skal motiveres til å endre kostholdet og sitte igjen med en en følelse av at dette klare vi.

Fra tre lysbilder til to med deg og deltakerne i mellom

Vi vet at vi lett glemmer det vi hører.

Hva om du  stopper  presentasjonen etter første slides og gir en refleksjonsoppgave?

Dette kan du gjøre

  • Se rett i kamera og snakk til deltakerne i kurset
  • Gi en oppgave de kan tenke på i 1 - 2 min
  • Be dem notere ned tanker om eget kosthold feks
  • Samle gruppen på skjermen igjen og ta runden, ev. bruk chat
  • Knytt læring om kosthold til det som kommer fram
  • Reflektere sammen om hva vi må endre for å få den gevinsten vi ønsker 

Din presentasjon blir slik:

 

 

 

Gjør du det slik, har du levert innhold som er leselig og du har aktivisert deltakerne. De har delt erfaringer. som også gir dem mulighet til å oppleve at de ikke er alene om å endre kosthold. Det å lytte til andre i samme situasjon kan gi dem motivasjon og tro på at de kan klare det. Samtidig har du knyttet kostholdsrådene til gevinst spesifikt for barnet som har diabetes.

Videre foRbedring?

Neste skritt kan være å lage et interaktivt e-læringskurs som deltakerne kan ta før de kommer på digitalt nettkurs. Da kan du ved bruk av Teach Back finne ut hva deltakerne har lært og hva du videre bør fokusere på. Dessuten vil du få mer tid til dialog når deltakere har gått gjennom kursinnhold på forhånd. De kan stille spørsmål.

Et spørsmål stilt, er bedre enn 10 spørsmål besvart!

Eksempel på forside i et e-læringskurs du kan lage.