Eksempler på digitale verktøy som fremmer aktivitet og medvirkning

Kahoot eller Menitmeter er digitale verktøy som kan være gode virkemidler for å fremme aktivitet og medvirkning i undervisningen.

Deltakerne kan være anonyme om de ønsker. Verktøyene kan benyttes både til å få frem forventninger til kurset, forkunnskap om diagnose, innspill til tema som bør belyses eller som en utsjekk og evaluering underveis.

Kahoot! er en spillbasert læringsplattform, basert på flervalgsoppgaver. Du bygger selve kahoot her Log in - Kahoot! Du kan opprette en bruker og benytte verktøyet gratis.

Deltakerne går inn på https://kahoot.it eller bruker appen Kahoot og starter spillet med pinkode du gir dem.

Du kan legge inn spørsmål fra undervisningen med inntil 4 svaralternativ, og når alle har avgitt svar, kan de få en beskrivende tekst eller bilde om svaret opp på skjermen.  Du bestemmer selv når du setter i gang neste spørsmål. Dermed har du mulighet til å snakke mellom oppgavene også.

Eksempler på bruk i undervisning:

    • Deltakerne har tatt et e-læringskurs, sett en film eller lyttet til en relevant podkast i forkant av kurset. Gjennomfør en enkel kahoot hvor de kan svare på ulike spørsmål fra læringsaktivitetene før kurset. Alle kan delta anonymt. Kursledere får et inntrykk av hva deltakerne har lært, hva som bør repeteres
    • Ved innledning til et tema i kurset kan dere ta i bruk en kahoot eller mentimeter. Hva vet dere om temaet? eller hva vil dere vite mer om? Dette kan bidra både til mer aktivitet i undervisningen og til økt medvirkning ved at deltakerne kan påvirke innholdet i kurset

Les mer på https://kahoot.com/

Se videoen under for å få et inntrykk av hva du kan gjøre med Mentimeter.

 

https://www.mentimeter.com/

 

Send oss gjerne tips på verktøy dere har god erfaring med å bruke i undervisning.