Skap engasjement og deltakelse

Dere kan bruke metoden IGP digitalt (Individuell – Gruppe - Plenum).

1. Gi en oppgave
2. Gi deretter rom for en individuell refleksjon
2. Samtaler to og to eller i gruppe (kan gjøres i digitalt grupperom , kalles også brake out room) 
3. Deltakerne deler i plenum eller i chat

Metoden kan også benyttes til individuell refleksjon før diskusjon i plenum dersom dere ikke har digitale grupperom tilgjengelig.

Dette er en enkel metode som kan benyttes både for å skape engasjement hos deltagerne, og å sikre at alle deltar. Øvelsen ivaretar både de introverte og de ekstroverte deltakerne i gruppa.

IGP-metoden er et norsk navn på «think-pair-share» method (TPS).