Kom til poenget - bruk PowerPoint

Bruke PowerPoint i digital undervisning

Gode PowerPoint som er pedagogisk oppbygd, virker best også i digital undervisning.

Dersom du viser en PowerPoint digitalt

  • sikre rettigheter til bilder du bruker, sjekk med ditt helseforetak om de har bildebanker du kan bruke for eksempel hos kommunikasjonsenhet, kompetanseenhet eller lignende.

  • sikre leselighet – noen kan sitte på telefon eller nettbrett –  bruk minimum skrifttype Calibri størrelse 32, skrifttypen er fra Helse Sør-Øst sin designprofil

  • ikke fyll hele lysbildet med tekst og bilder. Dersom folk vil se bilde av deg som foreleser,kan dette bildet dekke noe av presentasjonen  - lær deltakerne at de kan klikke i presentasjonen for å vise den på hele skjermen

  • varier mellom å se i kamera og vise PowerPoint – du kan avslutte deling, for så å starte deling igjen (øv på å dele raskt og effektivt)

  • hvert lysbilde skal gjøre en jobb, nemlig å hjelpe mottaker av innholdet å forstå og huske

  • når du som foredragsholder ikke kan se de du holder foredraget oppdager du ikke om de virker uforstående eller har konsentrasjonen et annet sted. Ta hyppige pauser i PowerPointen og la deltakerne stille spørsmål

  • Det er et pedagogisk grep på å passe på at det du sier ikke forstyrres av det som står på lysbildet ( dette gjelder forøvrig i alle undervisningssituasjoner)

  • ta pauser når du snakker for å gi folk tid til å ta inn det som du viser på lysbildet

I bildet under viser vi et eksempel på en forelesning med PowerPoint.

PowerPoint i digitalt møte skal ha tydelig tekst

 

Her ser du et godt eksempel på et ryddig lysbilde med lite tekst og gode fonter. I dette kurset brukes lysbildet for å skape aktivitet og involvere deltakerne.

Dersom du lærer disse tipsene fordi du skal ha digital opplæring,  bruk dem når du holder undervisning i klasserom også!

Se ekspempel på utvikling av PowerPoint til digital undervisning