Samvalg

Samvalg handler om at pasienter sammen med helsepersonell, drøfter og medvirker i valg av undersøkelses- og behandlingsmetode.

Samvalg forutsetter at pasienten/pårørende får god og forståelig kunnskapsbasert informasjon om tilstand, aktuelle behandlingsmetoder og risiko. Helsepersonell tar hensyn til pasientens helsekompetanse.

Helsepersonell får kunnskap om hva som er viktig for pasienten ved bruk av metoder for medvirkning tilpasset helsekompetansenivå, og bidrar til behandling som tar hensyn til pasientenes livssituasjon. Helsepersonell tilpasser kommunikasjon og opplæring underveis i prosessen og sjekker ut gjensidig forståelse.

Regional kompetansetjeneste i pasient- og pårørendeopplæring arbeider sammen med Helse Sør-Øst regionalt helseforetak og helseforetakene i regionen om kompetanseutvikling og implementering av samvalg.

Les mer:  www.samvalg.no