Nominerte til SyktBra-prisen 2023

disse nådde ikke opp i finalen, men de innfridde kriteriene for å bli nominert

Oslo universitetssykehus – informasjonsvideo til brystkreftpasienter

Oslo universitetssykehus -  kurs i hjemme-spirometri for barn med astma

Oslo universitetssykehus – Kurs for pårørende av kritisk syke

Sunnaas sykehus – kurs for personer med ervervet hjerneskade

Sykehuset Innlandet – Kurs for personer med sykelig overvekt

Sunnaas sykehus – kurs om seksualitet for pasienter og pårørende

Sørlandet sykehus – NOKLUS-kurs for pasienter med operert klaff

Sørlandet sykehus – kurstilbud for pårørende som er berørt av andres bruk eller avhengighet av rusmidler

Sørlandet sykehus – kurs for foreldrene til barn med autisme

Sørlandet sykehus – kurs for nettverket rundt barn med medfødte russkader

Sørlandet sykehus – kurs om strålebehandling for pasienter med bryst- eller prostatakreft 

Sørlandet sykehus – Aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD)-kurset / øyeavdelingen

Sørlandet sykehus – Kurs for bruk av CADD-pumper til antibiotikkabruk hjemme

Sørlandet sykehus – Fatiguekurs for de som lever med kronisk fatigue eller er i kreftbehandling

Sørlandet sykehus – sexologikurs for utviklingshemmende

Sørlandet sykehus – Diabeteskurs for barn

Sørlandet sykehus – spisekurs for barn og unge

Vestre Viken – videosamtale løsning for 113 samtaler

Vestre Viken – kurs for personer med  KOLS