Pasienter hører mye mer på andre pasienter

Dialyseavdelingen i Elverum, Sykehuset Innlandet gir kurs for pasienter med alvorlig redusert nyrefunksjon og deres pårørende. Kurset er utviklet sammen ved dialyseavdelingen i 2002 og er et av de første slike kurs i landet!

Livsviktig kurs for pasienter og pårørende

Tiltaket har vært i gang siden 2002 og sikrer at pasienter som skal begynne med dialysebehandling får god og forståelig informasjon i forkant av behandlingsoppstart. Ansatte i poliklinikken og ved dialyseavdelingen opplever at pasientenes forståelse, og at pasienten selv får velge behandlingsform, bidrar til bedre egenoppfølging av behandlingen.

Roger Blengsli og Mali Daling

Foto: Roger Blengsli, avdelingsleder ved Dialysen her sammen med sykepleier Mali Daling som var med å starte kurset i 2002.

Dersom pasientene ikke etterlever behandlingen i tilstrekkelig grad, kan det oppstå senfølger, komplikasjoner, og i verste fall tidlig død. Dermed er det utrolig viktig med god opplæring for pasienter og pårørende. Dialyseavdelingen er bevisst på at helsepersonell trenger å styrke sin kompetanse i kommunikasjon. Derfor har de invitert Kompetanseenhet for pasient- og pårørendeopplæring, KPPO, til å holde kurs i Teach-back for alle ansatte, og bruker metoden ''motiverende intervju'' for å fremme forståelse blant pasienter og pårørende.

Ansatte i poliklinikken og ved dialyseavdelingen opplever at pasientenes forståelse, og at pasienten selv får velge behandlingsform, bidrar til bedre egenoppfølging av behandlingen.

Får et godt grunnlag før behandlingen og til å ta valg

Kurset gis i grupper. Samtidig følges pasienten opp individuelt både før og etter kurset.  I løpet av kurset vises det en gjennomføring av hjemmedialyse - en presentasjon av hvordan en dialyse fungerer i praksis. Kurset er utviklet sammen med brukere av PD dialyse og HD dialyse, som forteller om behandlingen de har fått både hjemme og på sykehuset.

Pasienter melder om et stort utbytte av å høre erfaringer fra brukerrepresentanter. I løpet av kurset får pasienter og pårørende mulighet til å stille spørsmål til både helsepersonell og brukere med erfaring fra hver av behandlingsmetodene. Dette gir pasienten et godt grunnlag til å velge den behandlingen som passer best for dem selv.

Ved hjemmedialyse er pasientene ofte avhengig av hjelp fra pårørende. Derfor ønskes også pårørende velkommen som deltakere på kurset. De blir sammen med pasienten opplært i bruk behandlingsapparatet, og blir tryggere på sykdommen. Videre får pårørende mulighet til å dele erfaringer med hverandre, da også pårørendes liv blir påvirket av pasientens sykdom. 

EndoMestring

06 oktober 2023

Mestringskurs for pasienter med endometriose og kroniske smerteplager. Oslo universitetssykehus.