Annerledes, men godt liv i vente

Barne- og ungdoms-rehabiliteringstjenesten (HABU), Sykehuset i Østfold, har utviklet et kurs for foreldre til førskolebarn med autisme. Kurset er laget i et samarbeid mellom sykehuset og kommunen. Dette bidrar til å skape en enhet i et ellers fragmentert hjelpeapparat.

Tiltakets utforming
HABU holder flere kurs med tverrfaglig innhold, og kurset holdes over fire dager. Det er et variert program med ulik tematikk om hvordan man skal møte barnet, skape gode rammer og et godt familieliv. Innleggene blir holdt av psykolog, vernepleier, pedagog, ernæringsfysiolog, sosionom, familieterapeut, og pedagogisk-psykologisk tjenesten.

På kurset gis det mulighet for å dele erfaringer, og det holdes innlegg av erfarne brukere. HABU har fokus på å skape gode rammer for barna. Derfor har de i tillegg til de fire kursdagene for foreldre, et ekstra kurs for barnas pedagoger og fagpersoner i barnehagen. Både foreldre og barnehagepersonalet kan skape felles rammer for barna, og dele kunnskap de har fått på kurset

Noe som gjør kursene populære, er muligheten foreldre får til å møte hverandre og bygge sosiale nettverk i etterkant.

Utviklet for å dekke et behov
Det er et stort behov for kunnskap om autisme blant foresatte og fagpersoner som jobber tett med disse barna. Da seksjonen opplevde stor pågang med utredning av autisme, var det ikke praktisk gjennomførbart å gi individuell opplæring til hver enkelt som trengte det. Derfor ble kurset utviklet, slik at alle som hadde behov for det, kunne nås.  Mange foreldre føler seg alene og kjenner ingen andre som har barn med autisme. Erfaringsutvekslingen og å møte brukerrepresentanter, som har kommet lengre i prosessen, er enormt viktig for foreldrene. Det gir foreldrene håp å høre at de har et annerledes, men godt liv i vente.

Målet med kurset er økt helsekompetanse hos foreldrene og kompetanse hos barnehagepedagoger. Det hjelper dem å skape bedre rammer og struktur rundt barna og økt trygghet i rollen som foresatt eller barnehageansatt.

Fra høyre foran: Mia Rafstedt, sosionom og familieterapeut, Marianne Fjeldstad, spesialpedagog, KristinS. Breda, seksjonsleder og klinisk sosionom/familieterapeut. Andre rekke fra høyre: Aina Norbom, spesialpedagog og Siw Sølyst, spesialvernepleier. Bak: Ole Hafsmo, psykologspesialist.

EndoMestring

06 oktober 2023

Mestringskurs for pasienter med endometriose og kroniske smerteplager. Oslo universitetssykehus.