Å kunne snakke om sykdommen på sitt hjertespråk

Solveig Midtvedt er opptatt av likeverdige helsetjenester og jobber ved Lærings- og mestringssenteret i Vestre Viken, Hege Larsen er fra revmatologisk avdeling i Drammen, og Liv Rognerud Eriksson fra Diakonhjemmet Sykehus. 

Disse har samarbeidet om et mestringskurs for personer med revmatisk sykdom og med to forskjellige språkgrupper samtidig. Takket være samarbeidet, kunne både fagressursene og fagkompetanse deles. Kurset er både fysisk og digitalt.

En gruppe som får så lite helsetjenester

- Språkvansker blant minoritetsgrupper i Norge gjør at denne delen av befolkningen har en lavere helsekompetanse, forteller Liv Rognerud Eriksson fra Diakonhjemmet sykehus.

Kurset skal fungere som et bidrag i håp om å øke helsekompetansen hos innvandrerbefolkningen, og være med på å gi dem likeverdige helsetjenester. Det var klare forskjeller i problemstillinger for de to gruppene, for eksempel hadde polske kursdeltakere flere spørsmål om rettighetene sine som arbeidsinnvandrere, forteller Solveig Midtvedt, Vestre Viken.
Undervisning i drammen med Oslo på skjerm

I bildet som er tatt i Drammen ser vi fra venstre Solveig Midtvedt fra Vestre Viken styre teknikken, mens vi på skjermen ser Liv Rognerud Eriksson fra Diakonhjemmet sykehus.

Et innovativt pilotkurs

Diakonhjemmet og Vestre Viken kjørte et pilotkurs for disse to språkgruppene polsk og urdu, med hver sin tolk på stedet.

Polskspråklige pasienter satt i Drammen samtidig som urduspråklige pasienter satt i Oslo.

Begge gruppene kunne se hverandre digitalt, og slik kunne sykehusene dele på fagressursene. Lege og fysioterapeut hadde undervisning fysisk fra Drammen, og ernæringsfysiolog og sosionom hadde undervisning fysisk fra Diakonhjemmet. Kurset varte en dag samlet, men så fortsatte Diakonhjemmet  en dag uken etter. Da var undervisningsformen lagt opp til samtale og muligheten til å stille spørsmål var større. Drammen hadde ikke muligheten til å fortsette kurset etter dag en, på tross av dette var tilbakemeldingene svært positive. 

Pasientene som er i lignende situasjon, fikk også en unik mulighet til å møte andre som snakker samme språk. En kvinne med revmatisk sykdom som selv har emigrasjonserfaring deltok aktivt med som likeperson. Hun var med i planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av kurset.

EndoMestring

06 oktober 2023

Mestringskurs for pasienter med endometriose og kroniske smerteplager. Oslo universitetssykehus.