Digital helsetjeneste for pasienter, pårørende og helsepersonell

Steroideprosjektet med sin nettside steroidelab.no fra Universitetssykehuset i Oslo. For sitt arbeid om synliggjøre og dele brukererfaringer og evidensbasert informasjon om anabole steroider for pasienter, pårørende og helsepersonell.

Digitalt og tilgjengelig for alle
Tiltaket er i form av en digital nettside steroidelab.no der alle som trenger, brukere, pårørende og helsepersonell kan komme inn og få den nyeste forskningen, brukerhistorier og masse annet informasjon om anabole steroider. Steroideprosjektet bruker TikTok, Snapchat, Instagram og Facebook for å nå til brukere og pårørende. Nettsiden er tilpasset den yngre målgruppen, med mye informasjon de kan lære om, som historier fra erfarne brukere, forskning, og mulige bivirkninger som forekommer ved bruk av anabole steroider.

Utenom det digitale driver steroideprosjektet med et informasjonstelefon og mail, der pasienter/brukere/pårørende kan ringe anonymt, og kontakten finner man lett på nettsiden. Steroideprosjektet har også utviklet håndbøker, veiledere og korte snutter som ble sendt til alle fastleger i Norge for å opplære om bruk anabole steroider og hva det innebærer, og hvor eventuelt hvem de kan henvise til pasientgruppen til. 

Bygget kompetansen stein for stein
Norge er foregangsland når det gjelder et slikt prosjekt og dermed mye av kompetansen, forskningen og metodene ble utviklet av steroideprosjektet. Det var ingen andre lignende prosjekter som drev med systematisk opplæring om anabole steroider.

I 2013 ble bruk av anabole steroider kriminalisert i Norge. Samtidig bestemte politikerne at det skulle ansvarsplasseres til spesialisthelsetjeneste. Målet med kampanjen steroidelab.no er å synliggjøre behandlingstilbudene i hele Norge, slik at de som har behov for helsehjelp vet hvor den finnes. De har siden 2012/2013 arbeidet bredt og systematisk for å gi helsepersonell, brukere og pårørende i hele Norge kunnskap om bruk av anabole steroider. 

Økt oppmerksomhet rundt utfordringer ved bruk av anabole steroider både somatisk og psykisk helse, hos pasienter- pårørende og helsepersonell. Større kunnskap vil kunne avdekke bruk på tidligere tidspunkt, og bivirkninger kunne dempes.

EndoMestring

06 oktober 2023

Mestringskurs for pasienter med endometriose og kroniske smerteplager. Oslo universitetssykehus.