Å mestre hverdagen - kurs for blærekreftpasienter med urostomi

Stomi- og kontinenssykepleiere ved Oslo universitetssykehus, Aker, Urologisk avdeling har utarbeidet et Lærings- og mestringskurs for pasienter med blærekreft som har fått en urostomi. Kurset er også for pårørende og har vært i stadig utvikling siden 2018 basert på tilbakemeldingene fra pasientene.

En liten gruppe med mye å lære

Tilbudet er for stomiopererte som har hatt muskelinvasiv blærekreft (både kontinente og inkontinente urinavdelinger) og deres pårørende. Pasientgruppen er liten, og det er få som har hørt om blærekreft, dermed ble kurset utviklet for å dekke et behov for nettopp denne pasientgruppen.

Lærings- og mestringskurset bygger på faglig anbefaling for oppfølging av stomiopererte av NSF’S faggruppe for sykepleiere i stomi og kontinensomsorg (2018) som peker på viktigheten av blant annet at pasient skal lære om stomi, lære om bruk av tilleggsutstyr og møte andre pasienter i samme situasjon.

Caroline og Lise

Caroline Moe Bedell og Lise Fagerland holder mestringskurs for personer med urostomi.

Kurset har mestringsfokus

Dette er et to-dagers kurs der helsepersonell holder undervisning om ulike temaer og det oppfordres hele tiden til åpen dialog og erfaringsdeling dersom det er ønskelig. Pasienter og pårørende får også utveksle erfaringer i mindre grupper. I løpet av disse to dagene blir Norilco og blærekreftforeningen invitert og en likeperson deler erfaringer og forteller om egne utfordringer og erfaringer. På den måten blir det også variert innhold gjennom hele kurset.

Kurset er et tverrfaglig samarbeid mellom stomisykepleiere, kreftsykepleier, sexolog, urolog og fysioterapeut, samt pasientforeninger. Samarbeidet gjør at vi kan dekke pasientens og pårørendes informasjonsbehov.

Pasientgruppen er sårbar da det ofte er pasienter i alderen 60-80 år, og de skal gjennom en større operasjon der ikke bare blæren fjernes og de får en ny urinavledning, men nærliggende organer som prostata, sædblære hos menn, livmor, eggstokker og ovarier hos kvinner fjernes. Samt lymfeknuter i bekkenet og ofte appendix.

Hverdagen bli snudd på hodet, og selv det å være sammen med sin egen partner kan virke skummelt. Pårørende får muligheten til å bli mer involvert og får økt forståelse for diagnose, samt møte andre i samme situasjon.

EndoMestring

06 oktober 2023

Mestringskurs for pasienter med endometriose og kroniske smerteplager. Oslo universitetssykehus.