Digitalt kurs for pasienter med Diabetes 1

I kurset deler pasienter sine erfaringer. Målet er at det skal motivere andre med Diabetes 1 til å lære seg karbohydrattelling - en viktig teknikk for å få jevnt blodsukker.

Digitalt kurs for pasienter med Diabetes 1

- Drømmen min er å kunne forklare pasientene mine hvordan karbohydratfaktor og insulinfølsomhetsfaktor samarbeider for å gi jevnt blodsukker, sier Tone Singstad, Seksjonsleder Avdeling Endokrinologi, poliklinikken ved Akershus universitetssykehus.

Det har lenge vært etterspurt digitale læringsressurser for pasienter med Diabetes 1, og korona fikk fart på utviklingen.

Viktig helsekompetanse
Kurset er basert på et opplegg utarbeidet av Norsk diabetessenter, og derfor inviterte vi også klinisk ernæringsfysiolog, Kari Saxegaard, inn til samarbeid. Resultatet er vi veldig stolte av og vi håper at mange av landets behandlingssteder for diabetes tar kurset i bruk ovenfor sine pasienten. Kurset kan tas for seg selv, men aller helst som en del av personlig oppfølging. Vi ser at dette er avgjørende kunnskap som pasientene trenger for å kunne ta gode valg for sin egen behandling med insulin ved diabetes type 1.

Godt samarbeid
Det var Marit Kristine Hofset leder av Lærings- og mestringssenteret ved Akershus universitetssykehus som fasiliterte prosjektet og fikk satt fagfolkene sammen. 

Når mange aktører skal samarbeide krever det koordinering og pga pandemien som altså fikk fart på utviklingen av kurset, fikk det også fart på samarbeidet på tvers både faglig og geografisk ved hjelp av digitale møterom.

- Utvikling av det diabeteskurset har vært en svært lærerik prosess samstemmer diabetessykepleierne ved endokrinologisk avdeling ved AHUS, Tone Singstad, Ruth Solvik, Marthe E Andersen,  samt klinisk ernæringsfysiolog Brit Bechensteen. - Vi er stolte av resultatet.

- Men vi hadde ikke klart det uten det gode samarbeidet med Regionalt kompetansesenter for pasient- og pårørende opplæring, ved Anette Strømsbo Gjørv. Uten hennes kunnskap hadde vi ikke klart å utforme dagens resultat, sier Tone Singstad.

Kurset er tilgjengelig på alle helseforetak sine nettsider, og du kan åpne det her