Hva lærte vi på konferansen?

Hva skjer med pårørendearbeidet

Jaqueline Sæby i Helsedirektoratet viser mål og tiltak i pårørendestrategien.