Form og innhold i digital undervisning

Klarer du å få til involvering og dialog i digital undervisning, vil opplæringen kunne bli virkningsfull.

5 råd fra praksis

 1. Velg korte innlegg
 2. Bruk et tydelig og hverdagslig språk
 3. Velg metoder som fremmer aktivitet 
 4. Planlegg undervisning som fremmer læring 
 5. Planlegg for erfaringsdeling

5 råd fra praksis

 1. Velg korte innlegg
   
  • Prioriter innhold og tenk enkelt. Stykk opp og kort ned. Digital undervisning gjør oss slitne
  • Velg 2-3 nøkkelbudskap dere vil ha med i undervisningen. Jo mer kunnskap og erfaring dere har jo viktigere er det å prioritere innhold
 1. Bruk et tydelig og hverdagslig språk 
  • Unngå bruk av faguttrykk. Forklar fagutrykk om nødvendig
  • Formidle fagstoff i mindre deler
  • Legg inn pauser for å sjekke ut forståelse og gi anledning til å stille spørsmål
 1. Velg metoder som fremmer aktivitet 

  • Involver deltakerne så mye som mulig. Det fremmer deltakernes læring
  • Bruk chat, mentimeter, kahoot eller lignende for å få til interaksjon med deltakerne 
  • Bruk runden, la alle snakke litt hver. Fint når gruppen er på 8 - 10 deltakere

   Du finner mer informasjon om hvordan du kan skape engasjement og deltakelse nederst på siden
 1. Planlegg undervisning som fremmer læring 

  • Velg færre lysbilder enn i fysiske kurs 
  • Velg bilder fremfor film. Flere har dårlig erfaring med å bruke film i kurs på grunn av hastighet på nett. Du kan eventuelt legge lenke til film i chat og be deltakerne klikke på lenken, la alle mute sin mikrofon og ta like lang pause som filmen varer ( se den selv) 
  • Vurder å vise powerpointen i pdf-format. Presentasjoner har ofte har stor størrelse og kan bli kornete hvis netthastigheten er dårlig

   Les mer om hvordan du kan bruke bilder og powerpoint nederst på siden

 2. Planlegg for erfaringsdeling

  • Gi rom for erfaringsutveksling i kurset og legg dette inn som del av kurset på programmet. Bruk gjerne flere digitale kursrom dersom det er en mulighet i løsningen til ditt helseforetak
  • Ta i bruk ulike metoder som fremmer deltagelse, (se punkt 3)
  • Inviter en erfaren pasient eller pårørende til å holde et innlegg på kurset

Film 

Film stimulerer flere sanser. Pasienter og pårørende kan lære fra filmen i eget tempo og repetere innholdet. Slike filmer kan benyttes i forkant av et kurs, før en poliklinisk samtale eller lignende.

Lær å lage din egen film, bruke filmer, se eksempel på filmer 


Tips om

Form og innhold