Kom i gang med digital opplæring

Dette er en nyttig og inspirerende ressurs. Den gjør at terskelen for å sette i gang med digitale kurs ikke ligger for høyt, selv for en med liten selvtillit innen digital kompetanse,
Kursleder

5 råd fra praksis

 1. Ta utgangspunkt i det som er kjent
 2. Rådfør deg med noen som har erfaring med digitale kurs og kan bistå deg med veiledning 
 3. Undersøk hvilke digitale løsninger som er godkjent i helseforetaket, og hvilket utstyr som er tilgjengelig 
 4. Invester i tid til planlegging
 5. Øv med kollegaer
 1. Ta utgangspunkt i det som er kjent
   
  • Begynn med en opplæring eller kurs dere allerede kjenner, dersom dere har det, som kan digitaliseres 
  • Ikke tenk at kurset må være perfekt første gang, hopp i det. Dere lærer underveis
  • Digital opplæring krever noe digital kompetanse hos kursdeltakerne, og ikke alle kurs eller tema er egnet for digitale kurs
  • Planlegg ett kurs av gangen, det gjør det enklere å komme i gang

 2. Rådfør deg med noen som har erfaring med digitale kurs og kan bistå deg med veiledning
   
  • Lær av andre. Undersøk muligheter for pedagogisk veiledning og støtte i helseforetaket
  • Lærings- og mestringssentra eller ressurssentra for pasient- og pårørendeopplæring bistår klinikker med veiledning
  • Undersøk hvem i helseforetaket som kan bistå med tolketjeneste
  • Undersøk hvem i helseforetaket som kan bistå med teknisk support

 3. Undersøk hvilke digitale løsninger som er godkjent i helseforetaket, og hvilket utstyr som er tilgjengelig
   
  • Kartlegg hva dere har og trenger av utstyr som headset, webkamera, ekstra høyttaler eller ekstra skjerm. Undersøk muligheter for innkjøp og hvordan dette gjøres i eget helseforetak  
  • Benytt brukerveiledninger i forberedelser og gjennomføring

   Dere finner flere miniveiledere på siden Digitale undervisningsrom

 4. Invester i tid til planlegging
   
  • Invester i tid til planlegging av opplæring. Mye av planleggingen kan gjenbrukes
  • Vurder tekniske og pedagogiske muligheter som legger til rette for aktiv deltakelse og læring
  • Lag en kjøreplan som inkluderer tolking når det er behov
  • Lag en kjøreplan som inkluderer teknisk gjennomføring
    
   Dere finner verktøy for planlegging og praksiseksempler på siden Planlegging

 5. Øv med kollegaer

  • Bli kjent med det digitale programmet og det digitale undervisningsrommet
  • Tren på gjennomføring, både heldigitalt og kombinasjonen digitalt kurs i fysisk undervisningsrom 
  • Inviter noen brukere/ pasienter til en pilot for å teste pedagogisk innhold, dialog og teknisk gjennomføring
Kom i gang med digital opplæring

Eksempler fra praksis