Oktober 2022

Hva lærte vi på årets regionale konferanse?

Årets konferanse ble til i et samarbeid mellom Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring, Vestre Viken HF og Regionalt Brukerutvalg i Helse Sør-Øst.  

"Det viktigste jeg tar med meg fra denne konferansen var å møte andre kollegaer, høre hva de jobber med, dele erfaringer, utfordringer og tips til hva som kan gjøres" 

deltaker i evalueringen

Videreutvikling av pasient- og pårørendeopplæring i regionen 

Ett av konferansens hovedmål var å vise til arbeidet med pasient- og pårørendeopplæring og utviklingsarbeider i regionen til inspirasjon og forbedring.

Det var flere gode faglige bidrag både fra praksisfeltet, om aktuell forskning og innspill fra brukerperspektivet. Tema som avansert hjemmesykehus, minoritetshelse, digital opplæring og pårørendeopplæring ble belyst. 

Dialogen etter innlegg er viktig

I bildet: Deltaker stiller spørsmål etter innlegg.

Faglige innlegg og dialog er nøkkelen til inspirasjon. 

Dele kunnskap, erfaring og bygge nettverk 

Et av konferansens mål var å legge til rette for at deltakerne kan knytte kontakt med andre i regionen for erfaringsutveksling og mulig samarbeid for forbedring av pasient- og pårørendeopplæring. Hele 92% svarte i evalueringen at de knyttet nye kontakter på konferansen .

Veldig bra å få møte andre som jobber med det samme og knytte kontakt med andre helseforetak  

deltaker i evalueringen

Tre kvinner i dialog ved konferansebord

Det var spennende å snakke med folk fra forskjellige instanser og få inspirasjon til videre arbeid og samarbeid 

deltaker i evalueringen

Deltakere fra Vestre Viken står foran sin fotovegg med logen til Vestre Viken

I bildet over ser du 5 dyktige damer fra Vestre Viken som var èn av arrangørene. 

Lenker relatert til innleggene på konferansen

Her kan du se webinaret med André Vågan fra 3. november, med samme tema som på konferansen; "Digitale løsninger i gruppebaserte tilbud – en kunnskapsoppsummering"

André Vågan

I bildet:  Forsker André Vågan har akkurat levert sitt innlegg og fått en gave for innsatsen.

Neste år - ny konferanse i 2023

Neste års konferanse er under planlegging. Den blir i Oslo 18. og 19. oktober 2023
Følg med på rkppo.no for oppdatert informasjon og påmelding. 
Har du innspill til for neste års konferanse?  send oss en epost 

Vi har også fått nyttige innspill til forbedringer til neste års konferanse. Det tar vi med oss!  

Les mer  

Dette er Teach Back

14 mars 2023

Lær den enkle Teach Back-metoden av Ingun og Hildeunn - se opptak fra webinaret 14. mars.

Klinisk kommunikasjon

29 januar 2023

Det er en stor fordel for både pasient og fagperson at dialogen i pasientmøtet har en klar struktur. Derfor er flere metoder utviklet for dette.