Overordnet retningslinje for pasient- og pårørendeopplæring i sykehus

Retningslinjen kan deles med alle sykehus som ønsker å ta den i bruk.

Sørlandet og sykehus og Oslo Universitetssykehus vedtok i 2022 felles overordnet retningslinje for pasient- og pårørendeopplæring. Retningslinjen gjelder alle klinikker i sykehuset, og beskriver hvordan ledere og helsepersonell skal jobbe systematisk med pasient- og pårørendeopplæring. Den skal bidra til å sikre rutiner og enhetlig praksis for opplæring i sykehuset, som ledd i kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeidet, og for å hindre uønsket variasjon. Kunnskapsgrunnlaget er basert på lov, styringsdokumenter, forskning, erfaring og brukerkunnskap.  

Retningslinjen kan fritt deles og adopteres til andre sykehus 

Se også  Sykehuset Innlandet tar i bruk retningslinjen

Regional kompetansetjeneste har ledet prosessen i utvikling av retningslinjen. 

Den overordnede retningslinjen beskriver at pasient- og pårørendeopplæring skal 

  • være integrert i behandlingen 
  • inngå i hele pasientforløpet 
  • tilpasses den enkeltes ståsted og behov 
  • være kunnskapsbasert og forankret i teori 
  • evalueres
  • gis av kompetent helsepersonell 
  • dokumenteres i pasientens journal 
«Det har vært meningsfylt og motiverende å lede denne prosessen for å tydeliggjøre og sette pasient- og pårørendeopplæring i system. Sørlandet sykehus og Oslo Universitetssykehus har lagt ned en betydelig felles innsats, et godt eksempel på verdien av regionalt samarbeid og utviklingsarbeid.»                                       
Signegun Romedal, leder av arbeidsgruppen

Arbeidsgruppen presentert i 6 portrettfoto

 

Her kan du se retningslinjen publisert ved Sørlandet sykehus.

Trenger du innspill til hvordan kan du adoptere denne retningslinjen i eget sykehus?

Kontakt oss  rkppo@sshf.no


Se videointervju med fagdirektør ved Sørlandet sykehus, Susanne Hernes, som snakker om pasient - og pårørendeopplæring i sykehuset og er glad for at retningslinjen er vedtatt. I videoen møter du også brukerrepresentant Astrid Svendsen fra brukerrådet i Sørlandet sykehus.

 

Teksting på video kan du få om du klikker på CC nederst til høyre i videovinduet.
Kapitler i filmen ser du når du klikker på de tre strekene til høyre for CC

SyktBra Webinarer, mai og juni

15 april 2024

Invitasjon til to webinarer basert på beste pasient- og pårørendetiltak i to av våre sykehus i Helse Sør-Øst. Disse ble nominert til SyktBra prisen i fjor. Nå gir de webinar for å fortelle mer