Overordnet retningslinje for pasient- og pårørendeopplæring i sykehus

Retningslinjen kan deles med alle sykehus som ønsker å ta den i bruk.

Sørlandet og sykehus og Oslo Universitetssykehus har vedtatt felles overordnet retningslinje for pasient- og pårørendeopplæring. Retningslinjen gjelder alle klinikker i sykehuset, og beskriver hvordan ledere og helsepersonell skal jobbe systematisk med pasient- og pårørendeopplæring. Den skal bidra til å sikre rutiner og enhetlig praksis for opplæring i sykehuset, som ledd i kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeidet, og for å hindre uønsket variasjon. Kunnskapsgrunnlaget er basert på lov, styringsdokumenter, forskning, erfaring og brukerkunnskap.  

Retningslinjen kan fritt deles og adopteres til andre sykehus 

Regional kompetansetjeneste, ved Signegun Romedal, har ledet prosessen i utvikling av retningslinjen. I 2022 fortsetter arbeidet med retningslinjer for individuell og gruppebasert pasient- og pårørendeopplæring. 

Retningslinjen beskriver at pasient- og pårørendeopplæring skal 

  • være integrert i behandlingen 
  • inngå i hele pasientforløpet 
  • tilpasses den enkeltes ståsted og behov 
  • være kunnskapsbasert og forankret i teori 
  • evalueres
  • gis av kompetent helsepersonell 
  • dokumenteres i pasientens journal 
«Det har vært meningsfylt og motiverende å lede denne prosessen for å tydeliggjøre og sette pasient- og pårørendeopplæring i system. Sørlandet sykehus og Oslo Universitetssykehus har lagt ned en betydelig felles innsats, et godt eksempel på verdien av regionalt samarbeid og utviklingsarbeid.»                                        Signegun Romedal

Arbeidsgruppen presentert i 6 portrettfoto

 

Her kan du se retningslinjen publisert ved Sørlandet sykehus.

Trenger du innspill til hvordan kan du adoptere denne retningslinjen i eget sykehus?

Kontakt oss  rkppo@sshf.no


Se videointervju med fagdirektør ved Sørlandet sykehus, Susanne Hernes, som snakker om pasient - og pårørendeopplæring i sykehuset og er glad for at retningslinjen er vedtatt. I videoen møter du også brukerrepresentant Astrid Svendsen fra brukerrådet i Sørlandet sykehus.

 

Teksting på video kan du få om du klikker på CC nederst til høyre
Kapitler i filmen ser du når du klikker på de tre linjene til høyre for CC

Klinisk kommunikasjon

29 januar 2023

Det er en stor fordel for både pasient og fagperson at dialogen i pasientmøtet har en klar struktur. Derfor er flere metoder utviklet for dette.