Sykehuset innlandet vil styrke pasient- og pårørendeopplæringen

En entusiastisk Tone Torgersen i Sykehuset Innlandet,  forteller at ledergruppen har vedtatt overordnet retningslinje for pasient- og pårørendeopplæring.

Hva vil dette bety?

- Den vil bety en bedre lederforankring av pasient- og pårørendeopplæring som lovpålagt oppgave i sykehuset. I retningslinjen er ansvaret tydelig for hvert ledernivå. Det betyr ikke at forankringen ikke har vært der i det hele tatt tidligere, men en slik tydelig ansvarsfordeling tror og håper vi vil gjøre det enklere å finne løsninger der pasient- og pårørendeopplæring i dag ikke gjennomføres tilfredsstillende, eller der en sliter med å komme i gang eller finne ressurser til det.

Her er det viktig å nevne at vi i Kompetansetjenesten for pasient- og pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet også får tildelt ansvar i retningslinjen, og jeg håper at det gjør terskelen lav for å ta kontakt med oss og be om bistand.

Retningslinjen gir oss ryggdekning for å gå i lederlinje, og det sikrer at vi når ut til alle. Alle har en leder, sier Torgersen.

Den overordnede kunnskapsbaserte retningslinjen ble utviklet i et samarbeid mellom Sørlandet sykehus og Oslo universitetssykehus og Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst, RK PPO.

Kvinne står smilende foran tre personer som sees i bakgrunnen

Spesialrådgiver Tone Torgersen fra Sykehuset Innlandet smilende foran Kjersti Tveten, Oslo universitetssykehus, Tore Neset, RK PPO og Helene Morvik, Sørlandet sykehus.

Hva er bra med denne retningslinjen?

Det er flere ting som er bra med den. For det første er jeg prinsipielt tilhenger av at vi gjør ting så likt som mulig innenfor helseforetak i vår region. Det bidrar til å sikre likeverdige helsetjenester, og det er ressurssparende når vi slipper å sitte på hvert vårt sted og finne opp alt mulig selv.

En annen ting som er bra med den, er det grundige forarbeidet som ligger bak. Retningslinjen er kunnskapsbasert. Dessuten er den laget slik at den er relativt enkel å ta inn i eget foretak. For vår del handlet det bare om å «oversette» titler på lederne til de benevnelsene vi benytter.

Hvordan har det vært å få retningslinjen vedtatt i foretaksledelsen?

Det gikk fint, men det tok mye lengre tid enn jeg hadde sett for meg, for helseforetakene er komplekse organisasjoner. 

Vi var innom kvalitetsnettverk og fagråd først, og det var fint å forankre det der før vi la den frem for vedtak. Administrerende direktør åpnet for innspill på retningslinjen, men det var aldri noen tvil om at retningslinjen skulle implementeres og legges i Kvalitetssystemet. 

Hva vil du si til andre foretak som ennå ikke har tatt retningslinjen i bruk?

Jeg vil si at dette er en gavepakke. Hvis denne retningslinjen passer inn i Sykehuset Innlandet, som antagelig er det mest kronglete helseforetaket i vår helseregion, med lokasjoner av ulike størrelser spredt rundt på 42 kommuner innenfor et område som er litt større enn Danmark, da passer den for alle.

For oss var det viktig å plassere pasient- og pårørendeopplæring i sammenheng med flere andre begrep som sykehusene blir bedt om å ta inn over seg, som økt helsekompetanse, samvalg, pasientstyrt poliklinikk, økt pasient- og pårørendeinvolvering, hjemmebehandling osv. Pasient- og pårørendeopplæring er fellesnevneren for alle disse. Det er på et vis svaret, ikke noe som skal legges til.

Nå har vi en retningslinje som sikrer at vi når ut til alle, og vi skal bidra fra Kompetanseenhet for pasient - og pårørendeopplæring, avslutter Tone Torgersen.

Se mer om retningslinjen

Vinneren av SyktBra-prisen 2023 er kåret

18 oktober 2023

En veldig glad og en veldig vinner kunne motta SyktBra-prisen 2023 i dag. Prosjektet ENDOMestring gikk til topps etter at de 9 finalistene hadde holdt sine speedforedrag.

Møt finalistene til SyktBra-prisen

16 oktober 2023

De 9 finalistene har levert svært gode tiltak for opplæring av pasienter og pårørende i sine foretak. Til sammen viser de også en bredde og hva opplæring kan være.