Pårørende - trenger vi en egen strategi?

- Det er veldig viktig at pårørende sees som en ressurs, sier Torill Knutsen Øy. Det kan faktisk handle om liv og død for pasienten.  Les Helsedirektoratets aller førstes pårørendestrategi og lytt til podkasten "Oss også" der Torill forteller sin sterke historie om det å være pårørende. 

Hva kan den nye pårørendestrategien bidra til og hvordan oppleves det å være pårørende til langvarig syke?

Torill Knutsen Øy deler villig dyrekjøpt erfaring om det å være pårørende til nærpersoner med alvorlig sykdom. Hør henne i podkasten SyktFrisk episode "Oss også".

- Jeg som pårørende hadde jo etter hvert mye kunnskap om den sjeldne diagnosen min mann hadde, og jeg kjente til reaksjoner på medisiner og behandling. Jeg har stor forståelse for at ikke enhver behandler kan ha samme oversikt, og jeg kjente mannen min best, forteller Torill. – Derfor er det så utrolig viktig å bli sett på som en ressurs. Det kan være livreddende, legger hun til.

Pårørendearbeid er kommet i fokus med egen strategi,Vi - de pårørende

Vi vet at de fleste av oss er pårørende i kortere eller lengre tid i løpet av livet. Når våre nærstående blir alvorlig og langvarig syke, kan belastningen bli stor og behov for helpe og støtte er ekstra viktig.

Forside til pårørendestrategien "vi de pårørende" vedtatt 2021

Strategien lister opp 6 innsatsområder

      • Tidlig identifisering og ivaretakelse av pårørende
  • Bedre informasjon, opplæring og veiledning
  • Forutsigbare og koordinerte tjenester
  • Tilstrekkelig støtte og avlastning for pårørende
  • Familieorienterte tjenester
  • Pårørendemedvirkning

 

Vi ser at ett av de seks nye innsatsområdene inneholder informasjon, opplæring og veiledning. Dette skal vi som spesialisthelsetjeneste allerede levere på.

Una Stenberg har forsket på hvordan pårørende har det og hvordan de blir i varetatt.  -  Vi har startet på en snu-prosess fra å ikke se de pårørende til nå å ha både veileder og strategi. Det er som å gi et svært lasteskip ny kurs, det tar tid, men jeg har tro på at vi skal snart skal få se kursendringen som er til beste for alle pårørende, sier hun. Hør henne i podkasten "Oss også".

For å bruke Una sin metafor: En pårørendestrategi vil kunne være med å dytte skipet i riktig retning! 

Regjeringen
På regjeringen.no står det at

Regjeringens pårørendestrategi skal bidra til at pårørende blir anerkjent som en ressurs og til at de kan leve gode liv. 

Strategien kom rett før jul i 2020.

Hele strategien med handlingsplanen finner du her

Helsedirektoratet
For at helsepersonell skal kunne involvere og gi støtte til pårørende i hele helse- og omsorgstjenesten er det utarbeidet en veileder. Den ble publisert første gang i januar 2017.

Se hele veilederen  Helsedirektoratets pårørendeveileder

Dette er Teach Back

14 mars 2023

Lær den enkle Teach Back-metoden av Ingun og Hildeunn - se opptak fra webinaret 14. mars.

Klinisk kommunikasjon

29 januar 2023

Det er en stor fordel for både pasient og fagperson at dialogen i pasientmøtet har en klar struktur. Derfor er flere metoder utviklet for dette.