Individuell pasient- og pårørendeopplæring, hvordan gjør vi det?

Retningslinjen er utviklet av Kompetansetjeneste for pasient - og pårørendeopplæring i Sørlandet sykehus i samarbeid med Oslo universitetssykehus og Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst.

Arbeidet har foregått på samme grundige måte som da den overordnede retningslinjen for pasient- og pårørendeopplæring ble utviklet.

Individuell opplæring

Individuell opplæring inngår i behandlingsforløpet og er en aktiv, planlagt prosess som skal bidra til at pasient og pårørende får tilstrekkelig helsekompetanse. Opplæringen skal bidra til å sette pasient og pårørende i stand til å mestre helseutfordringer og fremme helse og livskvalitet

Retningslinjen skal bidra til at helsepersonell planlegger, gjennomfører, evaluerer og dokumenterer individuell pasient- og pårørendeopplæring i tråd med gjeldende lovverk.

Her kan du se den nye retningslinjen

Godkjent av fagdirektør i Sørlandet sykehus

Prosedyre for individuell pasient- og pårørendeopplæring er nå godkjent og kan tas i bruk i Sørlandet sykehus. 

Sørlandet sykehus har også utarbeidet en powerpoint som ledere kan benytte for å informere om retningslinjen til sine ansatte. Ta gjerne kontakt for å få den.

I Sørlandet sykehus er det  Kompetanseenhet for pasient- og pårørendeopplæring som bistår og veileder helsepersonell i arbeidet med pasient- og pårørendeopplæring ute i  avdelingene.

Kontakt

Kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Sørlandet sykehus keppo@sshf.no

I all opplæring er det å skape tillit og gode dialger en viktig egenskap hos helsepersonell for at pasienter og pårørende kan lære. Foto: Anette Strømsbo Gjørv

Her kan du åpne og se retningslinjen

Sørlandet sykehus har laget en presentasjon til hjelp i implementering av retningslinjen.
Last ned pdf, og legg merke til at den inneholder tips i foredragsnotater

Hvordan gjør vi det?

Les artikkel om helsekompetanse i Sykepleien 13. mai 2024
Våre rådgivere i RK PPO er to av forfatterne

SyktBra Webinarer, mai og juni

15 april 2024

Invitasjon til to webinarer basert på beste pasient- og pårørendetiltak i to av våre sykehus i Helse Sør-Øst. Disse ble nominert til SyktBra prisen i fjor. Nå gir de webinar for å fortelle mer