-

Hva er helsekompetanse?

 - utdrag fra vårt innlegg på Arendalsuka 2023

Arendalsuka 2023

Tore Neset, enhetsleder i Regional kompetansetjeneste for pasient og pårørendeopplæring hadde fått oppgaven å svare ut spørsmålet:

Helsekompetanse er avgjørende for å kunne ta gode valg for egen helse - Hva trengs?

Grad av helsekompetanse kan måles hos pasienter, hos helsepersonell og i helseorganisasjoner.

Individnivå

Definisjonen på helsekompetanse på individnivå er evne til å 

   • finne​
   • forstå​
   • vurdere ​
             og bruke ​helseinformasjon

Pasient sitter i sykehusseng og alle ekspertene står rundt

Hvis du blir syk, har du helsekompetanse til å takle det?

Systemnivå

Lenge har pasient- og pårøendeopplæring vært en av spesialisthelsetjenestens hovedoppgaver, og denne oppgaven er avgjørende at vi utfører for å styrke helsekompetansen til nettopp pasienter- og pårørende.

I Helse Sør-Øst har vi samarbeidet om en kunnskapsbasert retningslinje for hvordan pasient- og pårørendeopplæringen skal foregå i sykehus - mer om retningslinjen

Helsepersonells kompetanse

Så må også helsepersonell styrke sin kompetanse i helsekommunikasjon og evne til å tilpasse informasjon til pasient og pårørende slik at det treffer deres helsekompetansenivå.

Et svært enkelt verktøy for å sikre at pasienten forstår hva vi sier, er å benytte metoden Teach Back, også anbefalt av I trygge hender 24/7, se teachback.no

Se også vår praktiske veileder i å lage digital opplæring

Helsekompetanse er så viktig at fegjeringen har laget  Strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen, 2019–2023 (regjeringen.no)


Hva vinner vi med økt helsekompetanse?Kvalitetsstempel

Med tilstrekkelig helsekompetanse kan pasienten​

 • ta sunne livsstils­­­valg​
 • mestre behandlingen ​
 • navigere i og bruke helse- og omsorgstjenestene​

Med tilstrekkelig helsekompetanse kan helsetjenesten oppnå​

 • mindre feilbruk av medikamenter, overdiagnostikk og overbehandling ​
 • redusere sosial ulikhet i helse

​Hva trengs?

Lik tilgang til digital opplæring

Opplæring kan gis gjennom f.eks. film, podkast og på våre nettsider.

Utviklingen må samordnes og profesjonaliseres. Tilbudet må være lett å finne og peke på for klinikere, og lett å finne også for pasienter og pårørende.

Ett eksempel er podkasten SyktFrisk

- har dine pasienter behov for å lære for å følge behandlingen, hva med å lage en podkastepisode? Ta kontakt med oss i redaksjonen så kan vi hjelpe deg.

Allerede i 2012 beskrev forskere i USA, fra Agency for Healthcare research and Quality, 10 egenskaper ved en helsekompetent helsetjeneste, altså helseorganisasjoner som gjør det lettere for forlk å navigere, forstå og bruke informasjon og tjenester til å ta vare på helsen.

bilde av de 10 punktene

Se artikkelen her

Fremtidens sykehus som skal bli stående, må jobbe aktivt for å styrke helsekompetansen både til pasienter og helsepersonell.
Fremtidens sykehus som skal bli stående, må jobbe aktivt for å styrke helsekompetansen både til pasienter og helsepersonell.

For å få til mer helsekompetanse i befolkningen, må vi samarbeide, så vi avslutter med slagordet vårt :

Sammen om pasienters- og pårørendes helsekompetanse