Regional konferanse OSLO 18. og 19. oktober 2023

Hvordan styrke pasienters og pårørendes helsekompetanse?

Sted :  Scandic Helsfyr hotell i Oslo.
Pris:    kr. 2600,-  for hele konferansen inkl overnatting, se påmeldingsskjema for flere priser.

Målgruppe for konferansen er helsepersonell og brukere i Helse Sør-Øst

Onsdag 18. oktober 

Kl. 10:00 – 17:00 

Velkommen

ved administrerende direktør Terje Rootwelt, Helse Sør-Øst RHF 

Pasient- og pårørendeopplæring i individuelle møter

ved Ingun Benno Petterson og Hildegunn Edløy Holstvoll, spesialrådgivere, Kompetanseenhet for pasient- og pårørendeopplæring, Sørlandet Sykehus HF  

4 gode vaner som verktøy i pasient- og pårørendeopplæring  

ved Ingrid Hyldmo, psykologspesialist, Diakonhjemmet Sykehus 

Refleksjoner over betydningen av helsekompetanse i pasient- og pårørendeopplæring 

ved Hanne Søberg Finbråten, førsteamanuensis, Høgskolen Innlandet, Christine Råheim Borge, førsteamanuensis og seniorforsker, UIO og Lovisenberg Diakonale Sykehus og Anette Eie, spesialrådgiver, Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring, Helse Sør-Øst .  

Helsekompetansevennlige sykehus - helsekompetanse som et relasjonelt konsept  

ved Hanne Søberg Finbråten, førsteamanuensis, Høgskolen Innlandet

Paneldebatt - helsekompetansevennlige sykehus 

Paneldeltakere

 • Astrid Klopstad Wahl, professor ved Universitetet i Oslo, Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap. 
 • Sandra Scott Nicolaisen, brukerrådet ved Oslo universitetssykehus.

 • Tone Ikdahl, adm.dir Lovisenberg diakonale sykehus

 • Tone Torgersen, fagleder Sykehuset Innlandet
 • Susanne Sørensen Hernes, fagdirektør ved Sørlandet sykehus. (leder av panelsamtalen)

Speedforedrag  og nominasjoner til Årets praksispris 2023 

Felles konferansemiddag kl. 18.00

Torsdag 19. oktober 

Kl. 09.00 - 15:00 

Velkommen 

ved Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring 

Satsning på brukerstyring i RHFet og i helseforetak 

ved Andreas Moan, prosjektdirektør Helse Sør-Øst og Anne Lise Kristensen, avdelingssjef, Vestre Viken HF

Refleksjoner over brukerstyrte tjenester og pasient- og pårørendeopplæring

ved Lilli- Ann Stensdal, nestleder Regionalt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF 

Digitalt utenforskap og digital helsekompetanse

ved Berit Seljelid, spesialrådgiver og Ph.D. kandidat, Oslo universitetssykehus.

Kneartrose. Om å styrke helsekompetansen mellom henvisning og første polikliniske utredning

ved Ann Therese Tveter, prosjektleder og seniorforsker, Diakonhjemmet Sykehus.

Pasient- og pårørendeopplæring i helhetlige pasientforløp

ved Anette Eie, Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring, Helse Sør-Øst.

Workshop helhetlig pasientforløp

ved Ellida Grøsle Henriksen, Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring, Helse Sør-Øst 

Prisutdeling Praksisprisen SyktBra les mer 

Med forbehold om endringer i programmet 

Arrangørene er

 • Brukerrådsrepresentant Helse Sør-Øst
 • Diakonhjemmet
 • Lovisenberg
 • Oslo universitetssykehus
 • Akershus universitetssykehus
 • Regional kompetansetjeneste for pasient - og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst.