Regional konferanse OSLO 18. og 19. oktober 2023

Hvordan styrke pasienters og pårørendes helsekompetanse?


Onsdag 18. oktober
 

Kl. 10:00 – 17:00 

Velkommen

ved Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring, enhetsleder Tore Neset og Helse Sør-Øst RHF 

Pasient- og pårørendeopplæring i individuelle møter

ved Ingun Benno Petterson og Hildegunn Edløy Holstvoll, spesialrådgivere, Kompetanseenhet for pasient- og pårørendeopplæring, Sørlandet Sykehus HF  

4 gode vaner som verktøy i pasient- og pårørendeopplæring  

ved Ingrid Hyldmo, psykologspesialist, Diakonhjemmet Sykehus 

Refleksjoner over betydningen av helsekompetanse i pasient- og pårørendeopplæring 

ved Hanne Søberg Finbråten, førsteamanuensis, Høgskolen Innlandet, Christine Råheim Borge, førsteamanuensis og seniorforsker, UIO og Lovisenberg Diakonale Sykehus og Anette Eie, spesialrådgiver, Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring, Helse Sør-Øst .  

Helsekompetansevennlige sykehus - helsekompetanse som et relasjonelt konsept  

ved Hanne Søberg Finbråten, førsteamanuensis, Høgskolen Innlandet

Paneldebatt

helsekompetansevennlige sykehus 
Deltakere annonseres senere

Speedforedrag

og nominasjoner til Årets praksispris 2023 

Felles konferansemiddag kl. 18.00

Torsdag 19. oktober 

Kl. 09.00 - 15:00 

Velkommen 

ved Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring 

Satsning på brukerstyring i RHFet og i helseforetak 

ved Andreas Moan, prosjektdirektør Helse Sør-Øst og Anne Lise Kristensen, avdelingssjef, Vestre Viken HF

Refleksjoner over brukerstyrte tjenester og pasient- og pårørendeopplæring

ved Lilli- Ann Stensdal, nestleder Regionalt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF 

Digitalt utenforskap og digital helsekompetanse

ved Berit Seljelid, spesialrådgiver og PhD. kandidat, Oslo universitetssykehus HF 

Kneartrose. Om å styrke helsekompetansen mellomhenvisning og første polikliniske utredning

ved Ann Therese Tveter, prosjektleder og seniorforsker, Diakonhjemmet Sykehus 

Pasient- og pårørendeopplæring i helhetlige pasientforløp

ved Anette Eie, Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring, Helse Sør-Øst 

Workshop helhetlig pasientforløp

ved Ellida Grøsle Henriksen, Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring, Helse Sør-Øst 

Prisutdeling Årets Praksispris 2023 
Oppsummering og evaluering av konferansen 

Med forbehold om endringer i programmet 

Pris kr 2600,-  for hele konferansen inkl overnatting, se påmeldingsskjema for flere priser.

Konferansen avholdes på Scandic Helsfyr hotell i Oslo.

Målgruppe for konferansen er helsepersonell og brukere i Helse Sør-Øst

Arrangører
Diakonhjemmet, Lovisenberg, Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Regional kompetansetjeneste for pasient - og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst, Brukerrådsrepresentant Helse Sør-Øst.

Vi kan ikke lene oss tilbake før vi har fått sving på pasient- og pårørendeopplæringen. Vi møtes i Oslo i oktober. Foto: benk i en av Oslos parker
Vi kan ikke lene oss tilbake før vi har fått sving på pasient- og pårørendeopplæringen. Vi møtes i Oslo i oktober. Foto: benk i en av Oslos parker