Regional konferanse OSLO 18. og 19. oktober 2023

Hvordan styrke pasienters og pårørendes helsekompetanse?

Sted :  Scandic Helsfyr hotell i Oslo.

Målgruppe for konferansen er helsepersonell og brukerrepresentanter i Helse Sør-Øst

Onsdag 18. oktober 

Kl. 10.00  Velkommen

ved Tore Neset, Regional kompetansetjeneste i Helse Sør-Øst

Kl. 10.20  Åpning

ved administrerende direktør Terje Rootwelt, Helse Sør-Øst RHF 

Kl. 10.35  Pasient- og pårørendeopplæring i individuelle møter

ved Ingun Benno Petterson og Hildegunn Edløy Holstvoll, spesialrådgivere, Kompetanseenhet for pasient- og pårørendeopplæring, Sørlandet Sykehus HF  

Kl. 11.05  Pause

Kl. 11.25  4 gode vaner som verktøy i pasient- og pårørendeopplæring  

ved Ingrid Hyldmo, psykologspesialist, Diakonhjemmet Sykehus 

Kl. 12.15  Pause

Kl. 12.30  Refleksjoner over betydningen av helsekompetanse i pasient- og pårørendeopplæring 

ved Hanne Søberg Finbråten, førsteamanuensis, Høgskolen Innlandet, Christine Råheim Borge, førsteamanuensis og seniorforsker, UIO og Lovisenberg Diakonale Sykehus og Anette Eie, spesialrådgiver, Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring, Helse Sør-Øst .  

Kl. 13.00  Lunsj

Kl. 14.00  Helsekompetansevennlige sykehus - helsekompetanse som et relasjonelt konsept  

ved Hanne Søberg Finbråten, førsteamanuensis, Høgskolen Innlandet

Kl. 14.20  Pause

Kl. 14.30  Paneldebatt - helsekompetansevennlige sykehus 

Paneldeltakere

 • Astrid Klopstad Wahl, professor ved Universitetet i Oslo, Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap. 
 • Sandra Scott Nicolaisen, brukerrådet ved Oslo universitetssykehus.

 • Tone Ikdahl, adm.dir Lovisenberg diakonale sykehus

 • Tone Torgersen, fagleder Sykehuset Innlandet
 • Susanne Sørensen Hernes, fagdirektør ved Sørlandet sykehus. (leder av panelsamtalen)

Kl. 15.25  Pause

Kl. 15.45  Speedforedrag ved finalistene til Årets praksispris 2023 og kåring av vinner.

Du kan være med å stemme - se knapp øverst på siden

Kl. 17.00  Slutt for dagen

Felles konferansemiddag kl. 18.00

Torsdag 19. oktober 

Kl. 09.00  Velkommen med kulturelt innslag

ved Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring 

Kl. 09.30  Satsning på brukerstyring i RHFet og i helseforetak 

ved Andreas Moan, prosjektdirektør Helse Sør-Øst og Anne Lise Kristensen, avdelingssjef, Vestre Viken HF

Kl. 09.50  Pause

 

Kl. 10.05  Refleksjoner over brukerstyrte tjenester og pasient- og pårørendeopplæring

ved Lilli- Ann Stensdal, nestleder Regionalt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF 

Kl. 10.35  Pause

 

Kl. 10.50  Digitalt utenforskap og digital helsekompetanse

ved Berit Seljelid, spesialrådgiver og Ph.D. kandidat, Oslo universitetssykehus.

Kl. 11.30  Lunsj

 

Kl. 12.30  Kneartrose. Om å styrke helsekompetansen mellom henvisning og første polikliniske utredning

ved Anne Therese Tveter, prosjektleder og seniorforsker, Diakonhjemmet Sykehus.

Kl. 13.00  Pasient- og pårørendeopplæring i helhetlige pasientforløp

ved Anette Eie, Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring, Helse Sør-Øst.

Kl. 13.15  Pause

 

Kl. 13.30  Workshop helhetlig pasientforløp

ved Ellida Grøsle Henriksen, Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring, Helse Sør-Øst 

Kl. 14.15  Pause
Kl. 14.30  Fortsettelse med workshop
Kl. 15.00  Oppsummering og evaluering
Kl. 15.30 Takk for nå og vel hjem!

Med forbehold om endringer i programmet 

Arrangørene er

 • Regionalt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF
 • Diakonhjemmet
 • Lovisenberg
 • Oslo universitetssykehus
 • Akershus universitetssykehus
 • Regional kompetansetjeneste for pasient - og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst.