Praksisprisen

SyktBra 2023

Gjelder tiltak utviklet i HF i Helse Sør-Øst

Fristen for å nominere er ute , men følg med! Snart presenteres de som går til finalen her på rkppo.no og vinneren kåres på den regionale konferansen og i direktesendt webinar onsdag 18. oktober.

nominasjonsprosessen

 

Praksisprisen SyktBra - gis til utmerket tiltak i opplæring av pasienter og pårørende i Helse Sør-Øst.

 

Praksisprisen deles ut første gang i 2023 og går til en person, en gruppe eller en enhet som har utmerket seg i utvikling av gode tiltak for opplæring av pasienter og pårørende.

 

Kriterier

 

Tiltaket bør

  • være utviklet i et samarbeid mellom brukere og helsepersonell
  • ha tatt sitt utspring i et konkret opplæringsbehov
  • ha gitt eller være egnet til å gi varige og konkrete resultater

Nominerte som kan vise til evaluering av tiltaket, stiller sterkere.

 

Frist for å melde inn nominerte er 15. september.  Innmeldingen er avsluttet.

 

Nominerte blir oppfordret til å holde speedforedrag på konferansen der vinneren kåres, se  Regional konferanse for pasient- og pårørendeopplæring i HSØ

 

Dette er prisen

Prisen på kr 10 000 skal brukes til fagutvikling og  forbedringstiltak i opplæringen,  gjerne på tvers av helseforetak. 

Prisen på kr 10 000 skal brukes til fagutvikling.
Prisen på kr 10 000 skal brukes til fagutvikling.