Digital kursledelse

Ressurssiden ga meg svar på ting jeg lurer på, og nyttige råd og tips.
Kursleder

5 råd fra praksis

 1. Vurder å være to kursledere og å bruke to skjermer
 2. Ta hensyn til varierende digital kompetanse hos både kursdeltakere og undervisere 
 3. Lag digitale spilleregler
 4. Ha kontaktinformasjon tilgjengelig
 5. Undersøk muligheten for å digitalisere praktiske rutiner 
 1. Vurder å være to kursledere og å bruke to skjermer

  • Fordel ansvaret for de ulike oppgavene, og ta med dette i planleggingen både teknisk og pedagogisk
  • Samarbeid om kursledelse. Noen kursledere har god erfaring med å bruke messenger eller lignende for avtaler om praktisk gjennomføring og beskjeder underveis
  • To skjermer gjør det enklere å både følge med på deltakerne og på chat og undervisning

   Les mer om bruk av to skjermer på siden Digitale undervisningsrom

 2. Ta hensyn til varierende digital kompetanse hos både kursdeltakere og undervisere
   
  • Utarbeid informasjon til forberedelse som trygger både kursdeltakere og undervisere
  • Tilby kursdeltakere og undervisere å teste på forhånd, det gir en enklere gjennomføring

   Se eksempler på rutiner og forberedelser nederst på siden
 1. Lag digitale spilleregler

  • Gi retningslinjer i bruk av kamera og lyd
  • Informer om moralsk taushetsplikt for deltakerne. Be deltakerne å sitte skjermet og ikke på en kafe, i kontorlandskap eller lignende
  • Informer om rammene for undervisningen, innhold og mulighetene for å stille spørsmål

   Se eksempler på spilleregler nederst på siden
 1. Ha kontaktinformasjon tilgjengelig
   

  • Deltakere
  • Undervisere
  • Teknisk support 
  • Tolk/tolkene
 1. Undersøk muligheten for å digitalisere praktiske rutiner
  • Sett av tid til digital kursevaluering i kurset
  • Undersøk i eget helseforetak hvordan plattformen for opplæring til pasienter og pårørende er integrert med DIPS. Da er innkallingsbrev til digitalt kurs, sms-varsel, egenandel og journalnotat integrert
Eksempler på digital kursledelse

Praktiske forberedelser