Enkelt når du kan det

Dele presentasjon PP fra din PC når du kun har èn skjerm

Sikre deg at deltakerne ser akkurat det du deler fra din presentasjon. Du kan gjøre det på to måter avhengig av ditt behov.

Dele din powerpointpresentasjon når du selv har kun én skjerm eller ikke ønsker å se notatsider mens du presenterer, fordi du vil ha skjerm 2 ledig til andre ting

De seks punktene under følges av skjermbilder som viser hva du gjør

  1. Velg lysbildefremvisning i toppmenyen inne i din presentasjon
  2. Velg lysbildefremvisning 
  3. Velg fremvisning for én person og klikk ok
  4. I møtet på NHN (join.nhn.no) trykker du på «Del min skjerm»
  5. Velg «Programvindu» marker så den presentasjonen i Powerpoint du skal vise og trykk «Del»
  6. Nå kan du velge lysbildefremvisning på vanlig måte, mens du står i presentasjonen,  enten ved å klikke funksjonstasten F5 på tastaturet, eller klikke på ikonet for deling nederst 

Oslo universitetssykehus har laget bilden som viser hvordan du deler PP fra én skjerm. 

Velg lysbildefremvisning 

Velg fremvisning for én person

 

 

I møtet på NHN (join.nhn.no) trykker du på «Del min skjerm»:

 

 

Velg «Programvindu» deretter den presentasjonen i Powerpoint du skal vise og trykk «Del»

 

 

nå kan du dele PP på vanlig måte, enten ved å klikke funksjonstasten F5 på tastaturet, eller klikke på ikonet for deling nederst 

 

 

Dele din powerpointpresentasjon i digitalt møte når du selv vil se dine notater mens du foreleser, dette kan du hvis du har 2 skjermer koblet til din PC

se veileding for dette - krever siste versjon av PowerPoint.