Vestre Viken

Vi bruker planleggingsskjema

Lærings- og mestringssenteret ved Bærum sykehus i Vestre Viken deler her to eksempler på kursplanlegging for å tilby digitale kurs

1. Kurset  for personer med bipolar lidelse

Se hvordan de har tatt i bruk malen for å planlegge Trinn 1, helhetlig planlegging, se utfylt skjema.

Her kan du se hvordan kurset er presentert på nettsiden til Vestre Viken.

2. Kurset for personer med sykelig overvekt, Startkurs

Se hvordan de har tatt i bruk malen for å planlegge Trinn 2, detaljplanlegging, og hvordan de har brukt skjemaet.  

Person sitter med brosjyre for pasientkurs

Her kan du se hvordan om Startkurset og hvordan kurset er presentert på nettsiden til Vestre Viken.

Eksempel på planlegging trinn 2. Vestre Viken

Last ned og ta i bruk malene