Teach Back

Teach Back er en kommunikasjonsmetode som sikrer
gjensidig forståelse
sist oppdatert november 2023

Ressursside til deg som vil lære om eller undervise i Teach Back.

Praktiske øvelser finner du nederst på siden.

Teach Back er en enkel kommunikasjonsmetode helsepersonell kan bruke for å sikre at pasienten forstår informasjon som gis og at helsepersonell har oppfattet pasientens budskap riktig.

Metoden Teach Back brukes for å kvalitetssikre at nødvendig informasjon er formidlet og forstått. Metoden fungerer uavhengig av pasienter og pårørendes ulike nivåer av helsekompetanse, og kan aktivt benyttes for å avklare misforståelser, behov for å gjenta eller legge til informasjon eller tilpasse opplæring til den enkelte.

Ved å bruke Teach Back legger man til rette for økt pasientmedvirkning og økt pasientsikkerhet, blant annet i en utskrivingsprosess, se God utskrivningsprosess - Itryggehender (itryggehender24-7.no)

På hjemmesiden Förstå mig rätt - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se) finnes blant annet en forelesning på 30 minutter om metoden. Her finner du også nyttige øvelser.

Referanser

 • Kessels RP. Patients’ memory for medical information. Journal of the Royal Society of Medicine. 2003;96(5):219-22.
 • Anderson J, DODMAN S, Kopelman M, Fleming A. Patient information recall in a rheumatology clinic. Rheumatology 1979;18(1):18-22.

Lovverk

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) viser til at pasienten skal ha den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen (§3-2), og medvirkningens form skal tilpasses den enkeltes evne til å gi og motta informasjon (§3-1). Informasjonen skal være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger, som alder, modenhet, erfaring og kultur- og språkbakgrunn (Helsepersonelloven §10 og Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-5).

Sykepleier og pasient i dialog

1. Fokuserer på hvordan du som fagperson formidler og forklarer, ikke på hvor godt pasienten forstår. Det er helsepersonells ansvar å sikre at pasienten har fått nødvendig informasjon. 

2 . Tilpass informasjonen til pasientens helsekompetanse ved å ta utgangspunkt i for eksempel alder, erfaring med sykdom, bakgrunn, kognitiv funksjon og liknende.

3. Vurder bruk av andre måter å formidle informasjonen på ved hjelp av støttemateriell som tegning, bilder og film tilpasset den enkelte. 

4. Sammenfatt med egne ord hva pasienten har fortalt deg, da får pasienten anledning til å korrigere, gi tilleggsinformasjon eller bekrefte, og du sikrer at din egen forståelse er riktig.

5. Underveis i samtalen, be pasienten å fortelle hva dere har snakket om eller vise hva dere har øvet på. Om ikke pasienten kan gjenfortelle eller vise, forklar igjen, og kanskje på en annen måte.

Eksempler på hva du kan si:

 • «Jeg vil være sikker på at jeg har forklart meg på en forståelig måte, derfor vil jeg at du gjenforteller ….»
 • «Om du skal fortelle for partneren din, hva vi har pratet om i dag, hva skulle du fortelle da?»
 • «Om du skulle forklare meg, hvordan du skal følge opp behandlingen, hva ville du da si?»
 • «Jeg vil gjerne at du gjenforteller hva legen sa på visitten i dag. Du har fått mye informasjon på kort tid, så jeg vil bare forsikre meg om at du har fått med deg viktig informasjon…»
 • Etter at pasienten har gjenfortalt med egne ord hva han har forstått av informasjonen du har gitt, kan du stille et nytt spørsmål om hvordan dette passer inn i pasientens daglige rutiner. På den måten vil pasienten lettere huske og kunne anvende informasjonen.
 • «Du må ta medisinen en halvtime før frokost, hvordan vil det passe inn i din morgenrutine?»

 

Last ned utskriftsvennlig  pdf  Bruk Teach Back

Flyer A5 Teach Back - slik gjør du 

Lommekortet om Teach Back fra I tryggehender24-7 . Det kan du skrive ut og laminere eller sende til trykkeri.

Du kan også laste ned ark med øvelsene til deltakerne, se lenker under den enkelte øvelse.

Dialog helsepersonell pasient

Når vi anvender Teach Back finner vi ut hva pasienten forstår av informasjonen som gis. Men for at informasjonen skal kunne huskes og anvendes, er det smart å knytte informasjonen til pasientens liv, gjerne til konkrete aktiviteter eller lignende.

For eksempel:

Lege: Jeg vil forsikre meg om at jeg har gitt deg informasjon på en måte som gjør at du har forstått den. Så kan jeg spørre deg om å forklare meg hvordan du skal ta den nye medisinen når du kommer hjem?

Pasient: Skal vi se; jeg skal ta to piller, hver sjette time, sammen med mat. Det betyr at jeg skal ta neste dose klokka 16. Du sa også at jeg kan bli litt trett av pillene?

Lege: Ja, hva gjør du vanligvis rundt klokka 16? Hvordan vil denne medisinen påvirke dine ettermiddagsrutiner?

Pasient: Jeg kjører vanligvis hjem fra jobb omkring klokka 16. Hvis jeg blir trøtt av medisinene, bør jeg vel vente med å ta dem til etter at jeg har kjørt bil og kanskje ta de sammen med middag i 17-tida. Går det greit?

Se flere praktiske øvelser nederst på siden.

 

Denne presentasjonen kan brukes fritt for deg som vil undervise i Teach Back.

Du kan laste den ned og modifisere den slik du ønsker, så den passer til ditt eget opplegg. Henvis gjerne til teachback.no

Vi har brukt skriftstørrelser som fungerer på vegg foran en større gruppe. Vi har lagt til ekstra informasjon i notatfeltet for deg som skal presentere. Husk at powerpointen aldri skal være ditt fullstendige manus, men en støtte for de du snakker til slik at de kan huske mer av det du formidler.

Bruk gjerne Teach Back i løpet av din egen presentasjon for å understreke budskapet! Øvelser er det som gjør mester, så ikke bruk for lang tid på presentasjonen før dere går i gang med å øve!

Lykke til!
God og effektiv kommunikasjon er viktig for pasientsikkerheten!

Bilde av første side i presentasjonen om Teach Back

Last ned Powerpoint-presentasjonen Teach Back

Teach-back: A systematic review of implementation and impacts - PubMed (nih.gov)  - en systematisk gjennomgang av implementering og virkninger av Teach Back

Home – TeachBackTraining- Dette er en verktøyside for bruk av Teach Back.

Ressurssiden fra NHS inneholder flere verktøy og råd om Teach Back The Health Literacy Place – Helping people in understanding modern healthcare.

Use the Teach-Back Method: Tool #5 | Agency for Healthcare Research and Quality (ahrq.gov) Her finner du praktiske tips til bruk av Teach Back.

Use and Effectiveness of the Teach-Back Method in Patient Education and Health Outcomes - PMC (nih.gov)  Dette er en systematisk litteraturoversikt fra 2019.

Listen over relevante artikler

for Teach Back er utarbeidet av Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i samarbeid med biblioteket ved Sørlandet sykehus våren 2023.

Åpne pdf og se hele listen

Last ned og bruk

Praktiske øvelser i Teach Back

Slik bruker du øvelsene

 1. Gå sammen to og to.
 2. Velg hvem som skal være pasient og fagperson.
 3. Fagpersonen informere den andre om valgte case (øvelse)  og praktiserer teach-back kommunikasjon, dvs at det skal inviteres til å gjenfortelle.
 4. Når øvelsen er gjennomført, bytt gjerne roller. Bruk samme case eller velg et nytt.
 5. Til slutt reflekterer dere sammen om erfaringene.

Se også pedagogiske tips 

Har du tips til andre øvelser?

Det gir økt motivasjon og læringsutbytte om øvelsene tilpasses aktuell målgruppe og tema.

Har du idéer til andre relevante øvelser enn de tre vi har presentert?

Du trenger ikke formulere øvelsene fullt ut, det kan vi hjelpe med.
Send oss en epost: rk.ppo@sshf.no

Tips til bruk av Teach Back fra andre


Teach BackTraining er en verktøytside om hvordan du kan bruke Teach Back.

Her finner du praktiske tips til bruk av Teach Back. Use the Teach-Back Method: Tool #5 | Agency for Healthcare Research and Quality (ahrq.gov)