Teach Back

En kommunikasjonsmetode som sikrer gjensidig forståelse

Ressursside til undervisning i Teach Back

Teach Back er en konkret, effektiv og enkel kommunikasjonsmetode for å sikre at pasienten forstår informasjon som gis og at helsepersonell har oppfattet pasientens budskap riktig.

Helsepersonell kan benytte Teach Back for å kvalitetssikre at nødvendig informasjon er formidlet og forstått. Metoden kan også bidra til økt medvirkning. 

Forskning viser at

“40-80 % av medisinsk informasjon fra helsepersonell glemmes umiddelbart og nesten halvparten av informasjonen som pasienten husker, huskes feil».”

Dette kan oppnås ved å bruke Tach Back

 • Kvalitetssikring av gjensidig forståelse 
 • Pasienter forstår og husker informasjon fra fagpersoner 
 • Helsepersonell kvalitetssikrer sin egen forståelse
 • Økt forståelse for behov for tilleggsinformasjon eller oppklaringer
 • Tilrettelegging for økt pasientmedvirkning
 • Økt pasientsikkerheten ved effektiv kommunikasjon

Lovverk

Pasient- og brukerrettighetsloven viser til at pasienten skal ha den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen (§3-2), og medvirkningens form skal tilpasses den enkeltes evne til å gi og motta informasjon (§3-1). Informasjonen skal være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger, som alder, modenhet, erfaring og kultur- og språkbakgrunn (Helsepersonelloven §10 og Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-5).

Referanser

 • Kessels RP. Patients’ memory for medical information. Journal of the Royal Society of Medicine. 2003;96(5):219-22.
 • Anderson J, DODMAN S, Kopelman M, Fleming A. Patient information recall in a rheumatology clinic. Rheumatology 1979;18(1):18-22.
 • Lov om helsepersonell
 • Lov om pasient- og brukerettigheter

Les mer

Fokuserer på hvordan du som fagperson formidler og forklarer, ikke på hvor godt pasienten forstår. Det er helsepersonells ansvar å sikre at pasienten har fått nødvendig informasjon. 

Tilpass informasjonen til pasientens helsekompetansenivå.

Vurder bruk av andre måter å formidle informasjonen på ved hjelp av støttemateriell som tegning, bilder og film tilpasset den enkelte. 

Sammenfatt med egne ord hva pasienten har fortalt deg, da får pasienten anledning til å korrigere, gi tilleggsinformasjon eller bekrefte, og du sikrer at din egen forståelse er riktig.

Be pasienten med jevne mellomrom å fortelle hva dere har snakket om eller vise hva dere har øvet på. Om ikke pasienten kan gjenfortelle eller vise, forklar igjen, og kanskje på en annen måte.

Eksempler på hva du kan si:

 • «Jeg vil være sikker på at jeg har forklart meg på en forståelig måte, derfor vil jeg at du gjenforteller ….»
 • «Om du skal fortelle for partneren din, hva vi har pratet om i dag, hva skulle du fortelle da?»
 • «Om du skulle forklare meg, hvordan du skal følge opp behandlingen, hva ville du da si?»
 • «Jeg vil gjerne at du gjenforteller hva legen sa på visitten i dag. Du har fått mye informasjon på kort tid, så jeg vil bare forsikre meg om at du har fått med deg viktig informasjon…»
 • Etter at pasienten har gjenfortalt med egne ord hva han har forstått av informasjonen du har gitt, kan du stille et nytt spørsmål om hvordan dette passer inn i pasientens daglige rutiner. På den måten vil pasienten lettere huske og kunne anvende informasjonen.
 • «Du må ta medisinen en halvtime før frokost, hvordan vil det passe inn i din morgenrutine?»

Last ned utskriftsvennlig  Bruk Teach Back

Du kan også laste ned øvelsene til deltakerne, se lenker under den enkelte øvelse.

Når vi anvender teachback finner vi ut hva pasienten forstår av informasjonen som gis. Men for at informasjonen skal kunne huskes og anvendes, er det smart å knytte informasjonen til konkrete ting i pasientens liv. 

EKS:

Lege: Jeg vil forsikre meg om at jeg har gitt deg informasjon på en måte som gjør at du har forstått den. Så kan jeg spørre deg om å forklare meg hvordan du skal ta den nye medisinen når du kommer hjem?

Pasient: Skal vi se; jeg skal ta to piller, hver sjette time, sammen med mat. Det betyr at jeg skal ta neste dose kl 16. Du sa også at jeg kan bli litt trett av pillene.

Lege: Hva gjør du vanligvis rundt klokken 16? Hvordan vil denne medisinen påvirke dine ettermiddagsrutiner?

Pasient: Jeg kjører vanligvis hjem fra jobb omkring kl 16. Hvis jeg blir trøtt av medisinene, bør jeg vel vente med å ta dem til etter at jeg har kjørt bil og kanskje ta de sammen med middag i 17-tida. Går det greit?

Denne powerpointen kan brukes fritt dersom du referer til mestringforalle.no

Du kan laste den ned og modifisere den slik du ønsker så den passer til ditt eget opplegg så lenge du henviser til denne nettsiden.

Vi har brukt skriftstørrelser som fungerer på vegg foran en større gruppe. Vi har lagt til ekstra informasjon i notatfeltet for deg som skal presentere. Husk at powerpointen aldri skal være ditt fullstendige manus, men en støtte for de du snakker til slik at de kan huske mer av det du forteller.

Bruk gjerne teach-back i løpet av din egen presentasjon for å understreke budskapet! Øvelser er det som gjør mester, så ikke bruk for lang tid på presentasjonen før dere går i gang med å øve!

Lykke til! God og effektiv kommunikasjon er viktig for pasientsikkerheten!

Last ned pesentasjon til bruk i undervisning

 

 

 

 

 

 

Last ned og bruk

Øvelser i Teach Back

Slik bruker du øvelsene

 1. Gå sammen to og to.
 2. Velg hvem som skal være pasient og fagperson.
 3. Fagpersonen informere den andre om valgte case (øvelse)  og praktiserer teach-back kommunikasjon, dvs at det skal inviteres til å gjenfortelle.
 4. Når øvelsen er gjennomført, bytt gjerne roller. Bruk samme case eller velg et nytt.
 5. Til slutt reflekterer dere sammen om erfaringene.

Se også pedagogiske tips 

Har du tips til andre øvelser?

Sammen med helsepersonell har vi laget noen eksempler på øvelser du kan bruke i undervisning for helsepersonell. Det gir økt motivasjon og læringsutbytte om øvelsene tilpasses aktuell målgruppe og tema.

Har du idéer til andre relevante øvelser?

Du trenger ikke formulere øvelsene fullt ut, det kan vi hjelpe med.
Send oss en epost: rk.ppo@sshf.no